Regles fonètica

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,36 KB

 
la llengua es un sistema de signes que mantenen unes relacions d'interdependencia. Els signes i les regles de combinació que les relacionen formen el codi
la lingüística es una ciencia que estudia el llenguatge: les estrc, i funcions. Branques:
FONETICA: sons del llenguatje
FONOLOGIA: valor funcional dels sons en la llengua
MORFOLOGIA: regles que regeixen l'estructura dun motLEXICOLOGIA: proces de formació de mot en un llenguatje
SEMANTICA: significat de morfemes, mots etc
PARAGMATICA: estudia la llengua centrada en l'us, relacions entre interlocutors i relacions amb el context
SOCIOLINGUISITCA: varietats de la llengua i grups socials
SINTAXI: relacions entre mots i funcion en l'oració

Entradas relacionadas: