Relació entre renaixença i romanticisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,82 KB

 
La renaixença és el títol que la història li va donar al període que va de 1833 a 1877 i en el qual es donà un impuls a la producció literària culta en llengua catalana deprès de haver estat en decadència. Aquest impuls es degut a una conscienciació nacionalista portada a terme per la burgesia per els canvis provocats per la revolució industrial. Aquest terme renaixença sort de la publicació de la revista "la reinaxensa"al 1871 i emmarquen dates simbòliqües: 1833 publicació al vapor de l'oda a la pàtria de bonaventura carles aribau; 1877 premi dels jocs florals L'ATLÀNTIDA DE VERDAGUER I GUIMERÀ va ser proclamat mestre en gai saber. Les causes del moviment de la renaixença: agitació social per els canvis polítics i els problemes economics. L'interès que l'estudi i l'ús de la llengua desperta en alguns sectors encara que també el romanticisme va tenir un paper destacat. La renaixéça no només suposa un intent de recuperar la identitat nacional sinó que també serveix per introduir alguns corrents innovadors provenents de europ. Objectius de la renaixença: recuperar i depurar la llengua catalana, fomentar l'aparició de nous escriptors per poder recuperar els diferents gèneres literaris i conscensiar la població de la identificació entre llengua i nació. els jocs florals certamens literaris manllevats de la tradició trobadoresca per una part per el interes Romàntic i per mostres d'identitat nacional en un passat gloriós. Es van restaurar l'any 1859  i se celebraren fins l'any 1936. Al 1940 al exili i des del 1978 es tornen a celebrar en Barcelona. El tema escollit va ser patria premis  ( englantina) fe ( viola) amor ( flor natural) el poeta guanyador de tres premis era considerat mestre en gai saber. ANGEL GUIMERÀ VA néixer a santa cruz de Tenerife l' 1845 i va morir a Barcelona l'any 1924. Fill de mare canària i pare català, i va viure fins als vuits anys a les illes Canàries. L'any 1853 es trasllada al vendrell.  de ven jove participa en el moviment literari català, i fou fundador i després director de la revista la renaixensa.  a l'any 1877 va ser proclamat mestre en gai saber.Va ser un defensor del catalanisme. es carateritza per la repetició de elements que configuren l estil de guimerà. Molts dels seus personatges viuen en espais que li resulten aliens y carateritza molt bé els personatges femenins

Entradas relacionadas: