Relació entre renaixença i romanticisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,12 KB

 

El Segle XIX comporta per a Catalunyaun redreçament polític, econòmic i cultural.

-Políticament: Es produeix el trànsit de les monarquies absolutes als sistemes parlamentaris;

                    l'economia agraria dona pas a la industrializcacio i al creixement de les ciutats.

                    Aquests canvis provoquen guerres i conflictes importants. Catalunya, però, pren

                   consciència en aquest segle de la seva identitat com a poble i comença a afirmarse

                   políticament.

-Econòmicament: Catalunya inicia el Camí de la industrialització molt abans que la resta de l'estat

                          La burguesia catalana és una classe poderosa.

-Culturalment: El romanticisme fomenta el desenvolupament del sentiment nacionalista, les noves condicions socials

                      i cinomiques son favorables aquests i altres factors donen pas a la renaixença.

La renaixença es un moviment que te com a finalitat la recuperació social, política i cultural de Catalunya després de tres segles de decadencia

-Reconstrucció de la historia de l'Edat Mitjana

-Divulgació dels clàssics medievals.

-Recull de llegendes i poesia de tradició oral

-Fixació d'un model de llengua literaria

-Creació de premsa i editorials

-Potenciació de les institucions.

La renaixença va promaure el conreu de la literatua en catala mijançant els jocs florals,antiga festa medieval. Es restauren l'1 de maig del 1859

Aquest concurs literari, que atorgava tres guardons, va tenir efectes positius: va donar prestigi social a la literatura escrita en catala i una infraestructura

editorial, i va potenciar l'aparició d'una generació de poetes catalans.

Entradas relacionadas: