Relació entre renaixença i romanticisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,43 KB

 
contextgrans tensions polítiques al llarg del qual s'esdevé la implantació problemàtica de monarquies constitucionals i de repúbliques. Llavors es crea un clima de desconcert i inseguretat que es manifesta en el moviment cultural i artístic del romanticisme. El romanticisme presideix gran part del Segle XIX , i en el cas de la literatura catalana, escriptors importants de final d'aquest segle, com verdaguer i Guimerà, estan intensament influenciats per aquesta estètica.
social burgesa, una classe social amb un poderòs individualisme, darrere l'impuls emprenedor de la burgesia anglesa, que porta endavant una Revolució industrial. Proletariat obrer cada vegada més imporant i que també acabarà tenint un lloc molt important en la literatura de finals del Segle XIX.RENAIXENÇA I ROMANTICISME:La renaixença es un moviment de recuperació i definició de la identitat catalana en plena il·lustració del Segle XVIII que nomès afectava a la llengua i a la literatura, i ocasionalment, a la política..A la vegada no podem olvidar l'ús del català com a llengua del poble, com la parla natural d'ús quotidià i d'expressió de la majoria del país, i l'existència d'una literatura popular de gran dimensió social. El romantisisme es un element facilitador de la renaixença però són totalment oposats. L'arrivada d'idees ROMàntiques afavoreix el desenvolupament de la renaixença i la recuperació de les expressions culturals pròpies, ja sigui de dimensió popular o de la creació literària.L'ESCRIPTOR I LA INDÚSTRIA DEL LLIBRE.
La literatura s'entén com un negoci on s'ha de guanyar diners.
La editorial es un producte de mercat que fa que l'escriptor haguí d'escriure sotmes a les lleis del mercat comercial, es a dir, sotmes als gustos del poble, per aquest motiu els escriptors començen a professionalitzar-se i viure del que escriuen. Les noveles eran històries on la gent del poble es puguès sentir identificada, es a dir, eren novel·les burgeses. Els escriptors que no acceptaben les regles establertes els hi provocaba unes reaccions de marginalitat, bohèmia etc.. Aquets escriptors creien que dedicant-se a l'art per l'art, sense cap mena de soul i regles aconseguirien cambiar la societat i el món.DIFUSIÓ DE LA RENAIXENÇAEls mitjans bàsics de difusió en el Segle XIX son la premsa, la indústria del llibre, les peces teatrals, les revistes satiricopolítiques l'església i els jocs florals. Els jocs florals van arribar a tenir una gran importància en la difusió de literatura catalana. Van arribar a tenir una gran dimensió popular i van aconseguir estimular l'aparició de nous escriptors importants com Jacint Vedaguer i Ànguel Guimerà. També van fer possibles les poblicacions períòdiques en català.

Entradas relacionadas: