Relació entre romanticisme i renaixença

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,7 KB

 
ROMANTICISME: Moviment cultural i literari que comença al segle XVIII. Es contraposa a la raó i la il·lustració donant prioritat a la passió.ORIGNES : S'orgeix a Alemanya al segle XVIII de la mà de Goethe am el seu "Sturm und Drang", Tempesta i assalt. El punt més algid es dona a França al 1830 amb l'obra de tetre Nani de Victor Hugo. França recorda i valora l'obra de Rousseau i les seves idees. Madame Staël és la primera autora francesa en participar plenament als postulats del Romanticisme. CARACTERÍSTIQUE S: 1.Ess contraposa a la raó amb la passió.2.No s'accepten les pautes marcades.3.Esclat de llibertat.4.Esperit rebeld i lliure.5.Imaginació desvocada.6.Es dona molta importancia als sentiments i les emocions.7.L'artista indetifica amb el personatje la natura.8.Llenguatge apassionat i exaltat.9.Culte al passat historic nacional.10.Guanya protagonisme el mon interior dels personatges.11.Es dona un despertar de la consciencia nacional.TEMES:-MAL DEL SGLE : melancolia que presidi l'estat d'ànim dels joves romàntics.-NOSTÀLGIA DEL PASSAT : es mira cap a l'Edat Mitjana i la institució de cavallería.-EL JO : el mon interior dels propis autors romàntics.-LA NATURA : veuen en ella un refugi per a les ànimes tristes.-SOFRIMENT DEL POBLE:es considera injust la misèria en que vivíen alguns sectors de la societat, seguint la teoría del bon salvatge de ROusseau.-EXALTACIÓ DEL PASSAT NACIONAL : es mira cap a l'etapa més gloriosa de la própia nació. ROMANTICISME A CATALUNYA: Arrivà a Espanya per Catalunya. A BCN s'edità el diari l'Europeo: representa l'eclosió del romanticisme. L'inici del romanticisme a Cat. es bàsicament en castellà- Amb l'absolutisme l'Europeo plega i molts intel·lectuals martxen a l'exili i tornen al 1833 quan s'inicia el romanticisme liberal. DECADÉNCIA:Periode de temps dels segles XVI-XVII-XVIII en el que la cultura catalana en general i sobretot la llengua comença a perdre força en front del Castellà. RENAIXENÇA: moviment de recuperació de la cultura catalana en general que comença al segle XIX.Es considera que comença al 1833 amba la publicació de l'"Oda a la pàtria" i acaba al 1877 amb el proclamament de Jacint Verdaguer com a "mestre en gai saber" amb "l'Atlantida".

CARLES ARIBAU I l ' ODA A LA PATRIA: Carles Aribau neix a BCN al 1789.El 1976 va anar a Madrid a treballar amb Gaspar Remisa. torna a BCN i mor al 1862. Aribau escriu un poema a Gaspar Remisa l'"Oda a la patria" va serun dels impulsors del Romanticisme com a col·laborador de L'europa i propulsà la fundació d'El Vapor. FIGURES IMPORTANTS RENAIXENÇA: JOAQUIN RUBIÓ I O RS:(1818-1899) Poeta, autor drmàtic, historiador i críti, que al 1839 comença a publica al "Diario de BCN" una serie de poesies amb el pseudònim de "Lo Gayter del Llobregat". Fou un dels restauradors del Jocs Florals de BCN. El proleg de la primera edició de "Moscantars" ha estat considerat com el veritable manifest de la Renaixença. MANUEL MILÀ I FONTANARS :(1818-1884)com a primer presiden dels jocs florals va proclamar que només es podía participar en català. Vai nfluir decisivamen a la Renaixença gràcies als seus estudis sobre literatura catalana i amb la divulgació que va fer de la literatura catalana popular. MARIÀ AGUILÓ:(1825-1897) Director de la biblioteca Universitària de BCN. Va fer un recull de cancions, tradicions popular i léxic. JOCS FLORALS : El 1859 s'aconsegueix la reinstauració dels jocs florals. Amb la divisa Pàtria, Fe, amor. Otorgant 3 premis: l'englantina per poesia patriótica, la viola d'or per poesía religiosa i la flor natural per poesía romàntica. Els Jocs floral impulsen el Catlà com a llengua de prestigi. els jocs florals van provocar discussions ortogràfiques i per això es van fixar les "Normes ortogràfiques" que va fer Pompeu Fabra al 1913. RELACIO ENTRE ROMANTICISME I RENAIXENÇA : La renaixença va ser el moviment de recuperació de la cultura catalana, i el Romanticisme va ser el canal d'expressió de la restauració de llengua i la cultura. CARACTERÍSTIQUES DE LA POESÍA ROMÀNTICA :1.Llengua força insegura.2.Es mostra nostàlgia i desarrelment personal, a buscar un passat més sólid i rescatar figures heroiques de l'Edat Mitjana.3.els tòpics són: les nits de lluna plena, les ruïnes i el misteri que impregna alguns indrets naturals, junt amb amors exultants i preocupacons religioses.4.Estructura estròfica d'influéncia clàssica, encara que molts autors recorren a fórmules populars com la cançó.

Entradas relacionadas: