El relatiu tònic QUE

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,76 KB

 

subordinada substantiva: ekivalen a nom o substantiu, poden fer funcions propies SN. D'infinitiu: ver infinitiu. Conjuntiva: que o si. Interrogativa: la introdueix un pronom(qui ue), determinant(quin quina quins quines) o pronom adverbial(on quan com quant). Davant infinitiu: canviar prepen i amb x a o de. Davant d conjunció que a,de,en i amb desapareixen. Adjectiva: ekivalen adjectiu, fan funció SAdj. També es diuen or de relatiu, lintroduim amb pro relatiu, funció sintactica. Significat= nom del davant. 4 invariables: que qui què on. 1 variable: el qual, la qual, els quals, les quals. 1 neutre: la qual cosa o cosa que.sense prep: que(subj, CD, CC temps). preposició feble a,de,en,per,amb: qui,què,el qual, la qual, els quals, les quals: CI, CRV, CC. Amb preposició o sense: on: CC lloc. Preposició forta contra,dins,sense, enmig de, a causa de...: el qual, la qual, els quals, les quals: CRV, CCA. Amb preposició o sense: la qual cosa que: subj, CD, CC.     El que, la que, els que, les que son incorrectes en prep adjec darrere prep. pronom relatiu te sentit possessiu(algunes oracions). Relatiu neutre quan antecedent no es nom, es conjunt doracio k precedeix el relatiu. Forma colokial: que li, que s'hi, que hi, que se'n, que l'. Forma normativa: a qui(a la qual), en què/en el qual, en qui(en el qual) de què(de la qual), que.

Entradas relacionadas: