El relatiu tònic QUE

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 868 bytes

 

∗ INTERROGATIU: es pot substituir per QUINA COSA ja es trobe en una INTERROGATIVA DIRECTA o INDIRECTA. 

Sempre du accent gràfic. 

∗ EXCLAMATIU: sempre va indicat pel signe d’EXCLAMACIÓ O INTERJECCIÓ No du accent gràfic. 

∗ CONJUNCIÓ: no es pot substituir per res i sempre depén de verbs de PENSAMENT, VOLUNTAT, DICCIÓ, ETC. o 

va amb una altra conjunció o preposició formant una locució conjuntiva. 

∗ RELATIU: es pot substituir per EL QUAL, LA QUAL, ELS QUALS O LES QUALS Hem de diferenciar entre RELATIU 

ÀTON (VA SOL) o TÒNIC (va precedit de les preposicions àtones: a, en, de, amb, per). El relatiu sol tenir un 

ANTECEDENT en el text, o paraula a la qual fa referència, en aquest cas introdueix una oració subordinada 

adjectiva. Només du accent gràfic el relatiu tònic. 

Entradas relacionadas: