Religió 3r trimestre

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,25 KB

 
UNCIÓ DELS MALALTS
Fonamentació Bíblica: Actitud de Jesús davant els malats.
Experiència humana: La persona que rep la unció dels malalts sent la limitació de la seva pròpia naturalesa i en qualque cas senten la finitud de l’existència. Les persona demana la trobada amb Déu en un moment de sofriment personal. Des de l’esperança cristiana, creiem que Déu ens pot allibera definitivament de la malaltia.
*La unció dels malalts s’administra davant una intervenció o operació quirúrgica greu, en cas de malaltia greu i amb gent molt major.
_Com s’administra?
·
Individualment: En cas d’operació
·
Col·lectivament: Gent major. Si ja tens 80 anys i una vegada per any es celebra la unció dels malalts o també persones de qualsevol edat que estan patint una malaltia greu.
_Que proporciona?
·Sent el perdó de tots els seus pecats, sent el perdó de Déu, proporciona al malalt la confiança de retrobar la salut i les persones que estan a punt de morir, aforteix la seva confiança amb Déu i la prepara per la trobada definitiva amb ell.
Símbols
Crisma: L’administra el sacerdot i imposa l’oli amb una creu damunt el front de la persona que rep el sagrament. Expressa que rep la força de l’Esperit Sant perquè li ajudi a superar la malaltia o el sufriment.

ORDRE MINISTERIAL
Fonamentació Bíblica: Jesús té una actitud de servei, ja que ministeri és igual a servei.
Experiència humana: Plena dedicació i servei als altres (comunitat cristiana)
Consagració sacerdotal: El que es fa sacerdot es compromet lliurement a la construcció del Regne de Déu i és un compromís de per vida.
·El sacerdot té unes
obligacions:
-Anunciar la paraula de Déu
-Ser testimonis de l’evangeli de crist
-Construir, reunir i augmentar el Poble de Déu
-Persones que han de viure dedicades a les necessitats dels altres
Símbols:
-L’únic símbol que fa que es quedi consagrat com a capellà és la imposició de les mans del Bisbe perquè pugui dur a terme tot lo dit anteriorment i seguidament els capellans fan el mateix.
-Vestit: Al principi va vestit de Diaca amb l’estola cruzada. Durant la celebració, els altre capellans el vesteixen de capellà: primer li lleven l’estola i n’hi posen una altre amb la causulla. El vestit de davall sempre és blanc i es diu alba.
Canvien de color depenent de l’any litúrgic:
· Pasqua - Morat
· Festes solemnes - Blanc
· Nadal - Vermell
· Temps ordinari - Verd
· Inmaculada concepció - Blau
· Ascensió - Rosa
-
Anell: Simbolitza l’aliança que tu es fa amb Déu
-
LLetenies: Es diuen tots els sants i es contesta pregau per noltros. Es recorda que s’ha vengut de la pols i que ets tornaràs pols. Es fa el que s’anomena comunió dels sants, és la convicció que en aquest camí n’hi ha d’altres que t’han precedit i que no estaràs sol.
Vots
-Pobresa
-Obediència
-Castedat
-No tenen vida en comunitat
MATRIMONI
Fonamentació Bíblica: Tota unió d’home i dona. Dins la civilització sempre hi ha hagut aquesta unió
Experiència humana: Amor entre home i dona. Aquest amor compromet a la parella davant l’església i davant Déu a respectar-se, estimar-se i a tenir fills.

ALTRES CELEBRACIONS
Són menys importants però la gent hi té més devoció. Hi sol haver més gent i a través d’elles a gent també expressa la fe.
N’hi ha de dos tipus:
_Públiques:
· Processons
· Peregrinacions
· Romeries
_Privades:
·Individuals: La gent decideix anar a pregar per ell sol.
·Col·lectives: Celebracions que realitza un grup de persones que no estan marcades per l’any litúrgic. Un grup de persones es reuneix per fer revisió de vida: Veure com va la vida, jutges els teus fets amb la paraula de Déu i fas un compromís fins l’any que vé.

Entradas relacionadas: