Renaixement Barroc il.Lustració i neoclasicisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,7 KB

 
Catacterístiques del Barroc:
Infravaloracio de la vida terrenal, Adopten actutuds com la inconsciència o la consciencia, El contrast i joc d'opostos, Creuen que en la cort hi ha perills i lluites amagats; les virtuts cortesasnes són la reserva i el disimul, L'objectiu del Barroc és la provocació: impressiona de manera molt viva la sensibilitat i la intel·ligència del receptor,En el Barroc és elegant l'artifici, l'extravagáncia, el dinamisme i l'enginy, Utilitzen la hiperbole per a exagerar, L'exageració temàtica es produeix en dos sentits: el realista, pel qual s'arriba a la caricatura i l'idealista pel cual apleguen a la bellesa absoluta,El Barroc fa servir les mateixes estrofes que el Renaixement ha introduit.

El Barroc es el període de la história de l'art i de la literatura occidental comprés entre el Renaixement i el neoclasicisme.L'art Barroc es bastant unitari arreu del mon occidental.Tot i el seu cosmopolitanisme, la literatura barroca adopta caràcters peculiars i noms propis en cada país europeu.La nostra lliteratura del moment no ofereix una alternativa pròpia i està directament influida per la literatura castellana barroca.Es produeix un proces de substitució lingüística i cultural.Mitjançant la relació amb la literatura castellana, la nostra producció literària s'insereix en el corrent del Barroc internacional.

Entradas relacionadas: