El Renaixement, una tardor per a la llengua i una primavera

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,89 KB

 

a)historia i llengua

ferran II, casat amb isabel I de castella, va accedir al tro en morir son pare en 1479, aixi es van unir el dos estats.Amb aquesta Unió comença un període de subordinació política i cultural que es coneix com la decdencia, es substituix el catala per el castella i começa a desapareixer la comunitat lingüística.En el Segle XVI el catala i el castella entren en contacte de forma general. El concili de trento va censurar tota traducció a cap llengua románica delstextos religiosos. A mes larribada de inmigracio tindra grans repercusions socioinguistiques a causa de que es tenen una altra llengua.

b) culturalment

quant comença a apareixer el catala es quan comença el període del Renaixement. Els eclesiastics s'havien allunyat de la realitat debatent falsos problemes amb paraules incomprensibles per als profans i del qual apareixen els humanistes. El mes influent es Francesco  Petrarca que va sr tradiut per Bernat Metge. En el nostre ambit fins al Segle XV no apareix el model d'humanista on destaca Joan Lluís Vives.

c) literatura

L'interes que va desperar l'humanisme pels valors del mon classic va fer que es creguera en la possibilitat de restaurar els valors en l'art al igual que en la ciencia o com en la vida quotidiana. El pensapent renaixentista es basa en tres punt: L'antropocentrisme, l'home es el centre de tot l'univers i es pren com a mesura de totes les coses; la natura com a lloc de l'art i la cultura; i la recuperació del classicisme grecollatí com a referent ideologic i cultural.Coma final d'aquest període es sol indicar l'inici de la contrareforma del concili de trento a partir de 1563. El Renaixement comporta en el mon artístic la recuperació de generes i formes de l'art classic i també la literaturapopular tradicional.


facultat de amar

Cicle oh folla amor: l'amor espiritual amb por de l'amor sensual. Correspon a la maduresadel poeta

l'estil mes característic es la comparació basada en lexperiencia viscuda per a explicar un estat damunt tris, per a expressar les contradicciones sentimentals, recorre a l'antítesi. Lametrica es bastant regular, normalment son decasilabs amb cesura masculina a la quarta silabam distribuits en estrofes, encreuades (ABBA). En la llengua poetica ja no esta present l'utilització del provençal.

els seus 10000 versos han sigut consideratsl'obra mes gran i la mes influent de la nostra literatura antigua. Laprimera edició va ser a València en 1539, i es bilingüe.

Entradas relacionadas: