Renaixença valenciana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,3 KB

 

La poesia de la Renaixença: les idees romantiques enviaren la nostra cultura ; els autors es lançaren a redescobrir i a idealitzar els temps passats i gloriosos. Recuperació de la producció literària en llengua pròpia. (l'oda La Pàtria, de Bonaventura Carles Aribau).

Símbol que identificava la patria i la llengua catalogava la llengua com  l'únic vehicle valid per a l'expressió dels sentiments i la nacionalitat.

Autors de la renaixença: -Jacint Verdaguer: creador d'una llengua poètica allunyada de l'artificiositat de la poesia floralesca (l'atlàntida, Canigó, poesia èpica:Roser de tot l'any.

-Milà i Fontanals: recuperaciño dels florals. Estableixen els dos grans blocs lectals de la nostra llengua.

-Balaguer; escriptor i polític, impulsá els Jocs Florals, dedicà bona part de la seua vida a l'estudi d Catalunya, destaca Lo trobador de Montserrat.

 La Renaixença valenciana: no sols reivindica l'ús culte i formal, sinó que recupera el sentiment patriòtic i nacional. Fou més feble, va quedar en mans d'un grup de burgesos conservadors que va centrar l'interes en la poesia. El poeta més destacat fou Teodor Llorente. Hi hagué un intent de desenvolupar una autèntica Renaixença dirigit per un grup d'autors d'ideologia  progressista. Els seus objectius no arribarem a triomfar. Destacá  C.LLombart.

La recuperació dels Jocs Florals van ser en 1859 a València en 1879 Lo Rat Penat, plataforma per als poetes de l'època. Intentaren resoltre alguns problemes com l'ortografia fixa, el fonament de la narrativa.

 Teodor Llorente: poeta que nasqué a València, estudià dret i filosofia i lletres. Va escriure en castellà però va conéixer María Aguiló i començà a escriure en la seua llengua. Va ser diputat i senador, va ser director del diari 'Las porvíncias'. Juntament amb Vicent W. Va instaurar els Jocs Florals i va guanyar el títol de Mestre en Gai Saber. Rebutjava la literatura anticlerical i republicana.

Idees polítiques conservadores provocaren una polització del grup Lo Rat Penat i propugnaven el bilingüisme.

(Vora el barranc dels Alagadins, Els teuladins)

Contastí Llombart: Nascut a València família d'origen humil republicana, heretades de son pare, marcaran la seua vida i obra, molt actiu des del punt de vista social, polític i cultural. Impulsor de la Renaixença valenciana. Va crear lo Rat Penat, defensá la nació valenciana lingüística, aquesta institució fou controlada més tard per burgesos. Destaquen una varietat filol`gic amb un asaig nou d'ortografia. Quant a l'obra filològica remarca el Diccionari valencíà-castellà d'Escrig; la publicació: calendari llemosí, publicacions: Biblioteca Valentina , que tenia com a objectiu recopilar i divulgar les principals obres dels nostres clàssics (niu d'abelles)

Entradas relacionadas: