Renaixença valenciana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,24 KB

 

Narcís Oller

Aquesta novel·la breu desenvolupa el tema universal de l'avarícia. Els tres personatges centrals de l'obra són l'Oleguer, la Tuies, i el notari de la vila, Don Magí. La Tuies fa d'eix vertebrador dels tres protagonistes: primer forma matrimoni amb el notari i, en quedar vídua, es casa amb l'Oleguer. Tot allò que no tingui relació amb la riquesa i els diners és menyspreat pels nostres protagonistes, que cauen, així, en l'extrema soledat i l'aïllament patològic.

Jacint Verdaguer

el poeta més destacat de la Renaixença, va nàixer a Folgueroles l'any 1845. El seu pare feia de pagès i també de picapedrer i la seva mare s'ocupava de les feines de la llar. Quan tenia 10 anys va entrar al seminari per començar la carrera eclesiàstica.

Teodor Llorente

llicenciat en dret , membre cofundador de Lo Penat. Va marcar la pauta que hauria de seguir la producció poètica dels escriptors de la Renaixença Valenciana. Va morir l'any 1911.

COMENTARI

El text pertany a una poesia anomenada  de Teodor Llorente.

La Renaixença comença en 1833 i termina en 1877, té dos etapes; un primer moment en la que els autors fan poesia ROMàntica en castellà, i una altra a partir de la inauguració dels Jocs Florals de Barcelona (1859). És un període presidit pels intents d'instauració del liberalisme polític i pel redescobriment de la pàtria i la llengua.

La Poesia està composta per  versos dividits en  estrofes. El versos tenen  síl·labes, per tant són d'art m___, i la rima es ____ Els recursos que l'autor utilitza són:

El tema de la poesia és ____ L'argument és com l'escriptor ____ La finalitat de l'autor és _____

Característiques de la literatura:

--- insatisfació amb el món real   --- nostàlgia del passat    ---- espiritualisme i religiositat

--- subjectivismo (jo)   ---imaginació i fantasia  --- harmonia espiritual amb la natura

--- evocació de la llengua

Entradas relacionadas: