Reneixança

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,29 KB

 

romanticisme I.B.;a les illes balears , fou un fenomen d'una minoria intel.Lectual que s'adereix al moviment del principat de Catalunya .Maríà Aguiló;era un excursionista infatigable, va recollir i catalogar cançons populars, tradicions, paraules, i modismes.Va dedicar tota la seva vida a l'entaliment de la llengua i la reneixança del nostre esperit.Obres: esplais de jovenesa , foc follets.Pons i gallarza; dins la seva poesia hi trobam la llavor de lo q allo sera la poesia mallorquina(elegancia,classicisme,serenitat,contenció del sentiment, interpretació simbolica del paisatge..).Pons i gallarza anuncia el noucentisme i l'escola mallorquina.La seva Obra:es va recollir en 3volums de poesies.Teatre reneixança;/el teatre professional, agrupava autors i actors dramatics, encapçalat pero un localq durant el primer terç del s.XIX va exercir de teatre publc''el teatre de la santa creu''.teatr amateur, se contrava en les societats particularson es representaven sinets breus i i senzills en catala.teatre popular, el teatre d'estiu: es tractava d'una muntatge q es feien als jardins de Barcelona.


Jacint verdaguer; va començar a escriure teatre tard i aixo es tradueix com inseguretat i una afany d0introduir noves formes.L'any 1900 entra en una epoca de dubtes. Encara q es romantica, també va ser un innovador.Adapta els decasil.Labs q li permeten una riquesa en el ritme.Etapes: tragedia romantica(1879-1890) s'inicia amb Gal.La Placídia,hi predomina un tractament subjectiu de la historia i un gran nombre de personatges. Els seus eixemples foren en Víctor Hugó i Shakespeare.(el fill del cel,mar i cel, rei i monjo)/dram realista(1890-1900) centrats en els problemes de la historia contemporanea. Etapa de maxima plenitud.Canvi de la manera d'escriure:en prosa.(en pólvora; representa aquest canvi del seu teatre. La festa del blat; relacionada amb la qüestió política-ideologica de l'epoca(trilogia, mana rosa,terra baixa,la filla del mar).Vacil.Lacions(1900-10) intent d'adaptar-se al teatre moodernista.Les obres d'aquesta epoca responen a una recerca obssesiva de noves formes.Retorn als orígens(1911-1917)Jesús que torna,indíbil i mandoni,l'anima es meva. 2 anys després de la seva mort s'estrena:per dret diví, obra incompleta q la va acabar en Lluís via.

Entradas relacionadas: