Reneixança

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,25 KB

 
El romanticisme;es contradictori al classicisme pq proposa un art fruit de la inspiració i no pas a la sumissio de normes.Defensa el sentiment com a motor de l'activitat creadora de l'artista i defensa la llibertat i l'individualisme.Recupera dels il.Lustrats , l'interes per l'historia de Catalunya, l'exaltació de la llibertat i sentiments nacionalistes.Característiques: orinitalitat i la imaginació creadora/incorporació del concepte bellesa/trencament entre generes i estil, vers i prosa,comedia i tragedia/art sentimental capaç de commoure/lliteratura dinamica, intensa, inqquieta/us de la polimetria/ajectivacio rica/construccions sintactiques forçadés.Reneixança;recuperació cultural i política de Catalunya.La recuperació economica iniciada a 2 meitad del s.XVIII/la tasca dels il.Lustrats q s'avien preocupat de la historia i la llengua catalana/ el fracas de la revolució liberal i la irrupció del romanticisme.Programa de la reneixança: reconstruir la historia de l'Edat Mitjana/crear una lliteratura amb tots els seus generes/ crear uns models depurats de la llengua/descobrir i divulgar els classics mediavals/recollir totes les llegendes i poesia de tradició oral/sistematitzar les lleis d'ortografia.

Entradas relacionadas: