La segona república i la Catalunya autonoma

Clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,91 KB

 
 constitució liberal 1876  constitució de 1931 democràtica
 temps 18761931 
 espaiEspanya  Espanya
 forma govern monarkiarepublika 
 sis. politic liberaldemocratik progresista 
 cap de lestat reirei 
 sufragi restringit o censatariuniversal senes distin. sexe 
 orig.poder constitució elaborada per persones elegides (sufragi restringit)sovirania popular 
 religió católicade l'estat 
 t. de l'estat confesionallaic 
 poders separats*separats *

 drets i llibertat

reformes socials

individuals

no ni an

 individuals i col·lectives

si, contempl els interesos dels treballadors,

*· executiu:rei, lesgislatiu:parlament bicameral.          *·president, unicameral.

Conclusió: en definitiva la constitucio de 1931 es mes avançada que la de 1876, la de 1931 es democràtica.

PACTE DE SANT SEBASTIA:

- fi de la restauració

-proclamació de la II república.

Es un acord que va tenir lloc en sant sebastià (agost 1930), es van reunir el respresentants dels partits republicans espanyols i catalanistes ipersonalitats socialistes.

objectiu:veure com establien ls mesures de la monarkia i la restauravio, van aconsguir q el futur govern reconegués l'autogovern

L'ESTATUT DEL 32.

l'estatut es va redactar a Núria.(1931). No era un estat federal era autonom. Llengua: català llengua aoficial compartida amb el castellà.

-el tema de l'edukacio va ser un dels mes confliktius: la generalitat tenia la posibilat de crear escoles.

 competencia plena policia, mossos d'esquadra.

Estructura politica:

Parlament unicameral---------legislatiu-------Generalitat

President de la generaltit----- executiu--------Generalitat

Estructura administrativa: comarkes i municipis.

President generalitat: -Francesc macià(1931-1933) -Lluís companys(1933-1940)

President del parlament : lluís companys (1932-1933)

2 REPUBLICA(ABRIL 1931-JULIOL 1936)

Quan es proclama la republica es crea un nou govern provisional. Redactar una nova constitució i convocar eleccions. Es va aprovar el desembre de 1931. Aquesta constitucio establia el sistema progresista democratic. Definia l'estat espanyol com una republica democratica de treballadors de tota mena. Els poders estaven dividits en: -Executiu(President republica), -Legislatiu(Parlament bicameral), -Judicial(Jutges independents)

Etapes: 1Bienni Progressista(1931-1933),2Bienni conservador o bienni negre(1933-1936), 3 Govern del Front Popular(1936(febrer))

Era un republica unitaria, centralitzada pero donava la posibilitat de crear governs auntonoms. És un estat de dret.

Reformes: 1.Exercit, 2.Al camp, 3Autogovern o autonomia a Catalunya, 4.Educativa, 5.Laborals, 6.Relacions amb k'esglesia, 7.Situacio de les dones

BIENNI PROGRESISTA:

Reformes:

En la situació de les dones:

Restauracio:subordinació legal, desigualtat politica,descriminació laboral(canvia perk canvia el codi civil)

República: la dona no depen de l'home, es poden divorciar i casar-se a lo civil

-Religioses:

L'esglesia es separa de l'estat, dissolució companyia de Jesús, secularització de l'ensenyament: la religió no es unamatèria escolar i es prohibeis a l'esglesia o ordres religioses tenir escoles.es converteix en un assumpte privat no poden averi manifestacios exteriors de la religió.- divorci Matrimoni civil.-Llei de congregacions.-regularització i fiscalització d'activitats: tots els comptes de l'esglesia eren comptats per l'estat. ·Totes aquestes reformes li treuen poder a l'esglesia i per aixo la gerarkia catolika esta en contra de la republika.

-Militars:

Profesionalització de l'exèrcit(retir anticipat)-Supressió capitanies generals.-Creació Guàrdies d'assalt(nou cos de policia).-Jurisdicció militar sotmesa a la civil.

Molts militars estaven en contra i van conspirar contra la República(1932 1r intent de cop d'estat, fracassat).

-Agràries:

( llei de contractes de conreu, no mes a catalunya) llei de reforma agraria a tota espanya.(IRA, Institut, Reforma Agraria)

- una minoria de població (latifundistes) posseiala major part de la població d ela terra i la majoria de la poblacio eren pagesos jornalers o arrendataris sense terra, sous baixos i condicions de vida baixes.

L'objectiu era aconseguir un sector ampli de petits propietaris i per això s'han de repartir les terres dels latifundistes, la llei expropiava als latifundistes donant-li indemnitzacions per la terra que no tenien cultivada.

Els latifundistes es van oposar i obstaculitzar aquesta reforma, per això l'aplicació de la llei va ser lenta i això va provocar que els pagesos les ocuparen sense permis.

-Socials i laborals:

situació laboral: assegurances, reducció jornada

-Educació i cultura:

escolarització, misions pedagogiques: escoles mixtes,coeducació(igualtat d'estudis,tracte,continguts), escola activa.

Desenvolupament cultural: representacions teatrals obertura bibliotekes..

-Durant la restauracio el nivell d'analfabetisme era mot alt mes en les dondes k en els homes, els nens no anaven a l'escola.

-Durant la republica va anar disminuïnt: augment escolarització, esnseñament obligatori i gratuit, construccio d'escoles, accés a les noies d'estudis secundaris i universitat.

Govern provisional: elaborar una nova constitució (1931(abril)-1933(decembre) en desembre va ser aprovada. 1 sist,demoocra. progre,2republica demo,3constitucio avanç pk en conte drets i lliber, 4 separacio de poders.5 fg: repu. 6 OrigenP: poble(a traves dels representats elegits)7 estat separat esglesi.8 lliber indivi i colect.,9 sufragi uni 10 repu unitaria.

8 de maig. el govern provisional diu k el capellan i les dones poden ser elegides diputades.

juny 1931: eleccions 2 dones surten eleides diputades: Clara Campoa Mar i Victoria Kunt

1 octubre 1931: s'aprova el dret de les dones a votar.

19 novembre: s'acusa a les dones de que aguessin guanyat els de dretes.

aixo no es veritat pk les dones votaven influenciades pels marits o pares, els de detres nomes es van presentar en 1 kualicio el deskerres en molets, i laCNT va demanar l'abstencio de vot i molts no van votar.

BIENNI NEGRE O CONSERVADOR: eleccions de novembre 19933. Guanyen els de dretes. Totes les reformes queden paralitzades y s fan vagues contra el nou govern. Nomès es van donar a Asturies i a Catalunya. Asturies-> 1934.els miners organitzen una nova societat(CNT i UGT estaven unides) Tots els de esquerres van formar la UHP per coordinar aquella organització

. Catalunya-> Continuen governant les esquerres. Hitler arriba al poder a 1933. Lluís Companys proclama l'estat català dons la republica Espanyola. Els govern es empressonat i s'annula l'estatut.Es creen els partits feixistes.

FRONT POPULAR: Eleccions en Febrer de 1936. Es presentes 2 coalicions: Front nacionak(dretes) i esquerres(fornt popular). La CNT no vann demanar l'abstenció. Es va fer una llei d'amnistia, que no va alliberar als polítics com la Generalitat. A catalunya es reprèn lautogovern (estatut) i es tornen a reprendre totes es reformes.

Entradas relacionadas: