Rescat persona vehicle

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,81 KB

 

Percepció del risc pot variar amb: Distorsió perceptiva generada per l'entorn social,  Distorsió perceptiva generada pel grup, Distorsió perceptiva generada pel grau d'experiència, Distorsió produïda per la urgència temporal de les situacions. 

Errors en la percepció dels demés Són els errors que tenim en el coneixement del demés, causats per una impressió global de Les persones sense tenir informació complerta. Alguns tipus són:  Efecte de primacia És l’efecte de la primera impressió al tractar a una persona i que té una gran força i Ens serveix de referència per interpretar dades posteriors.  Efecte de halo Generalitzem una dada inicial de una persona a d’altres dades que no tenen res a Veure.  Estereotips Un estereotip és un conjunt de creences populars sobre les característiques de una Categoria de persones (cristians, jueus, joves, vells, catalans, argentins...) 
Apropament comunicant en situacions de supervivència Que caldria fer per tal de que tots anem a una...  La única manera de guanyar uns discussió és evitant-la  Cal demostrar respecte per les opinions dels alienes, mai dir directament a una Persona que esta equivocada.  Si som nosaltres que estem equivocats, admetem-ho ràpida i emfàticament.  S’ha de permetre que sigui l’altra persona la que més parli.  S’ha de permetre a l’altra persona que pensi que la idea és seva.  S’ha d’intentar de veure honradament des del punt de vista de l’altra persona.  S’ha de demostrar simpatia per les idees i desitjos de l’altra persona  Hem d’apel·lar als motius més nobles.  Hem de dramatitzar les nostres idees.  Hem de llençar. Amb tacte, un repte amable 
Actuacions en cas d'accident: En primer lloc hem d’actuar perquè un incident no passi a ser un accident. Hi ha dos tipus d'actuacions:
D’autorescat: És quan el rescat el fan les persones que pertanyen al grup que a sofert l’accident o Persones que coincideixen en el lloc i el moment
De rescat professional: Portada a cap per personal especialitzat, amb mitjans i procediments adequats. A Més, en situacions tràgiques en les que hi pugui haver morts, són els que hauran de Fer les diligències judicials corresponents.  
Actuació bàsica:  No descuidar la nostra seguretat ni la de la resta del grup  Assegurar a la víctima, sense agreujar les lesions i posant-la fora del perill  Demanar ajut si fos necessari  Aplicar primers auxilis, estabilitzar a la víctima  Mantenir-nos al punt de contacte  Quan arribin els grups de rescat, posar-nos a la seva disposició 
Guió de la informació que donem quan truquem al 112: 
 Identitat del que sol·licita l’ajut (..I freqüència o número de telèfon mòbil)  Descripció de la situació: O nº de ferits, gravetat, tipus de lesions  Localització  Com ha passat  Quan ha passat  Amb quins mitjans materials i humans contem  Condicions meteorològiques de la zona  Condicions d’accés al lloc on ens trobem 
Si s’ha de muntar una operació de recerca de persones extraviades la informació hauria De ser:  Nom, edat i sexe del perdut o perduts  Hora de la desaparició  Lloc al que pensaven anar i recorregut previst  Coneixements que tenen de la zona  Experiència en Muntanya  Material, provisions i vestuari que portaven  Condicions meteorològiques 
Una zona òptima per l’aterratge d’un helicòpter és:  Una superfície plana de 4x4 metres  Cap obstacle de més de 1,5 metres d’alçada en un radi de 10 metres  La plataforma no hauria d’estar en torrents o vessants  Trepitjar la neu (en cas d’haver-n’hi)  Lliure d’objectes que puguin sortir volant (motxilles, tendes, roba, bengales...)  Evitar els cables elèctrics !!  Hauria d’haver ben ancorat i apartat, algun element que indiqui la direcció del vent  En hores nocturnes es pot marcar amb una llum els vèrtex de la zona d’aterratge (compte a que no surtin volant els llums, cal ancorar-los força bé!)  Igualment es poden marcar els vèrtex de dia mitjançant elements visuals de dia.  El grup apartat de la zona d’aterratge

Entradas relacionadas: