Resistencia 3

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,07 KB

 
Llindar anaerobic: es defineix com el moment d'un esforç on la produccio de acid lactic o lactat accedeix a la seva metabolitzacio. Per tant, s'incrementa rapidament la seva lactancia o quantitat de lactat en sang. Aquest nivell d'esforç s'expressa com a VO2 max. Factors d'influencia en treballs de resistencia: -Factors biomeacanics: tenen importancia en l'economia del gest, en l'aprenentatge rebut i, sobretot, en la tecnica de realitzacio d'un moviment especific de cada esport. Es a dir, minimitzar el consum d'energia i millorar la resistencia.
-Factors fisiologics: 1.Termoregulacio: l'ambient limita considerablement la capacitat per realitzar tasques de resitencia. Influeix en la capacitat del cos per transferir oxigen desde l'ambient fins als musculs. Un excessiu escalfament redueix l'eficacia del sist circulatori pk limita ka capacitat del cor per aportar sang a la pell i als musculs dels sist. requerits. 2.Substrats requerits: hi ha una relacio linial entre l'intensitat de l'exercici i el consum d'hidrats de carboni necessaris per l'obtencio de l'ATP. 3.Tipus de fibres musculars: el tipus de fibra muscular condiciona el temps que aqestes poden estar contraientse. Les fibres lentes o vermelles tenen mes quanitat de mitocondris i per tant poden estar treballant durant molt mes temps, pero a menys velocitat qe les fibres blanques o rapides. 4.Parametres cardiovasculars i cardiocirculatoris: la millor absorcio d'oxigen, capilaritzacio, transport d'oxigen, intercanvi de gasos, unit a un cor amb una bona capacitat de propulsio (volum sistolic) produeix uns millors resultats en la resiencia de l'esportista. Entrenar la resitencia: 2-3 sessions setmanals mitjançant: -Sistemes continus: 1. S.Continu harmonic: es treballa sempre a la mateixa intensitat. Si reflectim en una grafica la FC, veurem que l'esportista realitza la major part del treball en una fase estable, es a dir, en la mateixa FC. 2. S.Continu variable: l'esforç es realitza variant l'intesitat. La FC de l'esportista reflectira les alteracions en el ritme de treball. -Sistemes fraccionats: 1. Sistema intervalic: es fracciona l'esforç mitjançant pauses de recuperacio incompletes. L'esportista ha d'iniciar l'esforç seguent sense haverse recupeart del tot. 2.Sistema de repeticions: tmb es fracciona l'esforç en parts petites de treball, pero la diferencia es que la pausa de recuperacio permetent que l'esportista tingui descnas complert. Metodes d'entrenament de la resitencia: -Cursa continua. -Circuit natural. -Fartlek. -Aerobic. -Interval training. -Circuit training. -Cursa de costes. -Repeticions i series.

Entradas relacionadas: