Resum la bogeria Narcís oller

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,04 KB

 
literaruta del Segle XIX: grans moviments literaris: Romanticismo (=que en caste) Realisme: corrient literari i pictoric. Els seus inicis es poden situar a partir de 1830. Representava una oposicion a la realitat romantica de malencolia, etc. Naturalisme: va ser un corrent literari que aparegué com a derivació del Realisme. Va mes enlla i situa els personatges en ambients degradats, tetrics i obscurs. Es basa en la ideologia del determinisme(pensar en altres persones). Les avantguardes: moviment renovador i critic: Futurisme,Cubisme,Dadaisme,Surrealisme. Llengua: accion propia i individual de cada parlant, que selecciona, totes les combinacions possibles de codi lingüístic. Parla: manifestacion de la llengua per part de cada parlant. Variacion lingüística:diferent formes de parlar un mateix idioma segon l'origen geografic dels parlants. Teodor llorente:nasqué a València(1836)va morir a València. Família de juristes. Va estudiar dret i filosofia. Va ser advocat. Ideologia conservadora. Va ser director del diari las provincias. Son típics els seus poemes d'idealització del paissatge València. Constantí llombrat. Nascut a València (1848) i mor a vlncia en 1893. Família humil. Ideologia republicana. Escriptor mes representatiu del Segle XIX. La seus obra esta impregnada  per la seus ideologia y el seu valencianisme. Obra filologica: reedició del diccionari València-castella. Obra poetica: publicació de la col.Lolecio "niu d'abelles". El costumisme: moviment que tenia com a finalitat:deixar constancia de l'existencia d'una geografia i uns personatges típics en un moment determinat de la historia. Narcís oller: va naixer a valls (1846). Va escriure noveles, quadres de costums,etc. Va escriure moltes obres: la papaluna, l'escanyapobres. Va l'autor mes representatiu de la novel.La realista i naturista.

Entradas relacionadas: