Resum dels capítols de tirant lo blanc

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,17 KB

 

Tirant lo Blanc:La novela més important de la nostra literatura també conta la historia d´un cavaller que creix en virtuts humanes i militars, fins aconseguir el seu ascens en l´escala social i en consequència, els seus propòsits amorosos.Fou una obra de gran exit editorial amb traduccions al castellà, italià i francés.L´autor:Joanot Martorell per una questió de terres, va enviar lletres de batalla al ja esmerat Gonçalbo d´Ixer,i per una questió d´honor familiar, al seu cosí Joan de Montpalau.Aquest desafiament va portar Martorell a demanar el rei Enric VI d´Anglaterra fer-hi de jutge.Enric VI va aceptar el seu paper, cosa que va portar Joanot Martorell a Londres,on va llegar GUY DE WARWYCKE que posteriorment es va convertir en la novel.la inacabada de Guillem de Varoic.Es va convertir en el primer grup de Tirant lo Blanc.Estructura, tema y argument: Tirant lo Blanc narra les proeses d´un cavaller humil que per propis mérits aconsegueix el grau de capità general de les tropes de l´imperi grec, casar-se amb la filla de l´emperador, després de vencer els turcs, i esdevindre hereu al tron. Aquesta ascenció respon a una estructura que passa per diferents fases d´aprenentatge i graus d´experiencia militar, humana i cortesana. L´estructura es: 1-Aventures de Guillem de Varoic;2-Tirant a Ingleterra, a) el donzell Tirant viatja a Anglaterra per tal de rebre l´ordre de cavalleria;3-Tirant a Sicília i Rodes, a) assabentat que Rodes pateix setge per part del rei d´el Caire i els genovesos, acompanyat per Felip el fill del rei de França, el qual l´encomana a Tirant perqué n´aprenga la cavalleria i les bones maneres, b)la missió militar de Tirant acade de manera exitosa;4-Tirant a l´imperi grec, a)Tirant acudeix en auxili de l´imperi grec en saber, per una carta de Carmesina que es a punt de caure en poder dels turcs,b)Tirant s´ha enamorat de Carmesina,c)Tirant al nord d´Africa, d)Tirant allibera l´imperi, es casa amb Carmesina i esdevé hereu del tron.4-Tirant a l´imperi grec, a)Tirant acudeix en auxili de l´imperi grec en saber, per una carta de Carmesina que es a punt de caure en poder dels turcs,b)Tirant s´ha enamorat de Carmesina,c)Tirant al nord d´Africa, d)Tirant allibera l´imperi, es casa amb Carmesina i esdevé hereu del tron. Caracteristiques:Com Curial i Güelfa,Tirant lo Blanc es una obra realista, es a dir, presenta unes caracteristiques:1-la geografía es coneguda i real;2-hi ha conexio amb la realitat histórica;3-alguns personatges responen a models reals;4-les relacions amoroses, son creibles;5-Ironia darrere d´alguns noms simbolics i comics;6-accions bél.liques versemblants;7-variació lingüística;8-didactisme i moralisme.

Ausiàs Marc: conserva elements de la tradició dir que es un autor influit per la poesía italiana dels seus temps: Petrarca.L´autor:nascut a Valencia,va participar en les campanyes navals d´Alfons el Magnánim, que el convertí en el seu falconer major.Obra: en conservem 128 poemes escrits entre els anys 1425 i 1459. El gruix de la seua obra el formen els Cants d´amor, cants de mort i Cant espiritual. Els cants d´amor están agrupats en cicles, titulats seons el señal amb que amaga el nom de l´amada: plena de seny, llir entre cards… Els temes principals son l´amor i la mort. Caracterització: Ausias Marc fuig de la majoria de les convencions de la poesía trovadoresca:- evita el retoricisme de la tradicio poetica; - renuncia a escriure en provençal perque considera que ni la llengua ni la tradicio son adequades per transmetre la sinceritat dels seus versos. De la tradició trovadoresca, Marc conserva algunes caracteristiques formals com l´us del señal, la recerca de l´amor espiritual…

Entradas relacionadas: