Resum dels capítols de tirant lo blanc

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,88 KB

 

GUIÓ CINEMATOGRÀFIC. És un document on consta la plnificació del film,des que comença el rodatge fins a lacabament a la sala de muntatge.2parts:-Guió literari: narració literària,on es detallen tant els fets que shan de veure en la pantalla com els diàlegs dels personatges i, a més, shi especifica lespai i el temps de lacció.-Guó tècnic:planificació tècnica del film, escrita amb tota mena de detalls, on sindica el que sha de veure i sha de sentir.ESTRUCTURA: Estructura del guó literari:Lescena:accció que transcorre en un mateix temps i espai, i amb els mateixos personatges.-Sequencià:unitat narrativa superior que agrupa una sèrie descenes i que sidentifica per la unitat temàtica o de contingut.Parts:- títol o numeració,-lacotació escènica(indica el lloc i moment on ocorren els fets)-nom del persontage(en estil directe)-i les acotacions dinterpretació(indiquen què han de fer els actors i com.Estructura del guió tècnic: La informació sinicia amb el número de pla i després sestructura en columnes diferents: en una figura allò que es veu i en latra allò que sha de sentir.Abans de filmar també selabora lstoryboard(guió tècnic ilustrat). RECURSOS: Tipus de plans:Anomenem pla lespai que presenta una imatge en relació amb els elements que hi apareixen.

Tipus dangles: Langle de visió és la posició on es col·loca la càmera per a filmar; varia segons el punt de vista que shi vulga oferir dels fets. Hi ha tres tipus dangles:

Moviments de càmera:Els moviments de càmera sutilitzen per a oferir Realisme als discurs narratiu. Aquests són:Panoràmica, és una rotació de la càmera sobre un trípode.Tràveling, és el desplaçament de la càmera sobre uns carrils per a seguir els moviments dels personatges.Zoom, és la manipulació de lobjectiu de la càmera, que permet acostar o allunyar les figures.Grua, la càmera se situa en una grua que permet filmar desde molts llocs.Tirant lo Blanc: parts: -Tirant a Anglaterra:el protagonista,molt jove,troba el comte-ermità i rep allíçonament sobre les lleis de cavalleria. -Tirant a Sicília i Rodes: Acompanyat dun fill del rei de França participa en la defensa de Rodes.-Tirant a Limperi Grec: Part més extensa i mes interessant de lobra, on Tirant defensa Constantinoble contra els turcs com a capità al servei de lemperador,senamora de la princesa Carmesina i viu amb ella delicioses histories eròtiques.-Tirant al Nord dÀfrica:lluites amb els serrains.-Tirant allibera limperi: ja cèsar de limperi i casat amb Carmesina,mor de malaltia.La princesa i lemperador també moren,mntre Hipòlit es casa amb lemperadriu viuda i es hereu de limperi.

Entradas relacionadas: