Resum dels capítols de tirant lo blanc

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,18 KB

 

La narrativa caballeresca:en l'Edat Mitjana, els caballers representaven els ideals propis de la noblesa i el món feudal com el vassallatge, la fidelitat al rei, la protecció dels dèbils...Honor glòria.Tenien una intenció didadctica com ara llibre de l'ordre de caballeria de Ramón llull i tractat de caballeria de pere el cerimoniós.Nasqué a mitjan de s.XII,impulsada per la noblesa y destinada a defensar la institució de la cavalleria.Els primers eren llegendes clàssiques(materia de bretanya per Chretien).Blandin de corualla i la faula de guillem de torroella el mes importants del Segle XIV. En oposició als valors feudals,la realitat en front de la fantasia. Les ara anomenades noveles cavalleresques son realistes y versemblants a mes son gent comú sense necesitat de ser un noble, gent que cau malalta y en epoques cercanes.Els llibres de cavalleries hiha elements fantastics i llocs inventants i protagonistes sobrehumans.Joanot martorell:la seua obra va ser tirant lo blanc.Fou un cavaller involucrat en conflictes cavallerescos a mort(tota ultrança). El llibre estaba va quedar incomplet a causa de la morta de joanot.Aquest passà a Martí Joan de galba com a pagament d'uns deutes que li devia. Aquest l'acabà y va ser impressa en 1490.En tirant lo blanc es combinen tres plans:el caballeresc,on abundenels torneigs i les aciions militars. L'historic amb realitat en l'epoca i personatges historics. I el realista mostra una realitat quotidiana del Segle XV. Es una novela complexa,cavalleresca,fantastica,social erotica..L'autor presenta les seues histories de forma creible el que fa que siga una novela moderna tema estructura i argument:part anglesa:aventures del cavaller de Camí cap a les festes del rei d'Anglaterra es troba amb l'ermita guillem de varoic que l'allíçona sobre la cavalleria. El rei el nomena cavaller .Acabdes del festes diafebus li explica com ser millor cavaller.Sicília i rodes:tirant va acompanyat de l'infant Felip. A Sicília Felip s'enamora de ricomana. Tirant allibera rodes  i marxa aterra santa,quan torna ajuda Felip en el seu casament. Imperi grec:acudeix a costantinoble per lluitar contra els turcs. L'emperador el fa capita general i guanya, abunden les escenes d'enamorament de tirant i carmesinai l'ajuda de plaerdemavida.Finalment tirant y plaer de ma vida naufragen en un vaixell al nord d'África.nord d'África:es empressonat i després alliberat per lluitar contra els turcs.Guany converteix al cristianisme zones del nord d'África. Finalment tonta a constantinoble.de nou al Imperi grec:allibera l'Imperi dels turcs, es cas amb carmesina i es nomenat cesar. Emmaalateix i mor. Y carmesina y el seu pare. Hipolit es nomenat emperador.els personatges i l'estil:els personatges son moderns perque tenen una psicologia complexa i evolucionen, per la seua humanitat i les seues contradiccions.L'estil: un estil culte que reflecteix la manera d'expressarse de la noblesa valenciana.Estil coloquialdialeg agil dels personatges y un aspecte erotic sense prejudicis.

Entradas relacionadas: