Resum laura a la ciutat dels sants

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,27 KB

 
LA NARRATIVA DEL Segle XX (Narrativa de postguerra) Quan ja s’havia estancat la producció novel•lística, els anys trenta del Segle XX van marcar el creixement de la narrativa catalana. 1 Causes: -1.1 Creixement del nombre d’editorials i col•leccions dedicades a la narrativa catalana. -1.2 Creació de premis literaris de novel•la. //  El corrent literari que va dominar va ser la novel•la psicològica: analitzava l’interior dels personatges. Es van introduir noves tècniques, com la del monòleg interior: consisteix en expressar de forma directa allò que hi ha al subconscient d’un personatge. 2 Autors i obres: - Carles Soldevila: Fanny? Novel•la psicològica escrita en forma de monòleg interior. - Miquel Llor: Laura a la ciutat dels sants? Relat psicològic de la protagonista. - Llorenç Villalonga (mallorquí): Mort de dama. - Mercè Rodoreda. - Josep Pla.

Entradas relacionadas: