Resum laura a la ciutat dels sants

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,77 KB

 


El Segle XX:narrativa de postguerra

la narrativa del Segle XX

Després d'un període d'estancament de producció novel·listica,anys vint i sobretot els trenta del Segle XX marcaren una represa i un impuls import. En la producció de la narr. Cat. Cal buscar les causes d'aquesta revitalització en l'eixamplament del públic lector(especial femení),creixement del nombre d'editorials i coleccions especifiques dedicades a la narr. Catalana i estrangera i creacion de premis literaris de novel·la.El corrent literari dominant: novel·la psicologica,centrada en ambients burgesos,analitzant profundament els interiors dels psonatge,van introduir noves tecniques narr. Com el monoleg interior que expresa de forma directa allo que s'agita en el subsconcient d'un psonatge.

Aquesta época es van coneixer narradors: 

Carles soldevila(Fanny 1929) nov.Psicolog. En forma de monoleg interior ordenat. Historia de una noia burgesa que,a causa de la ruina familiar,es guanya la vida en mon d'espectacle.

Miquel llor(Laura a la ciutat dels sants 1931) ret.Psicolog. De Laura,i una visió critica de la societat assenyada i hipocrita d'una ciutat interior de Catalunya.

Llorenç villalonga(mort de dama 1931)

Josep M.De sagarra(vida privada)conegut per la seva obra teatral i poética.

Mercé Rodoreda(Aloma 1938)iniciació traumatica a l'amor d'una noia adolescent,va ser el preludi d'altres obres,va se considerada una de les millors novel·listes cat.

Fi de la guerra suposá per a la narrativa un període de silenci forçat,el genere no es va recuperar fins als 50(amb M.R i Ll.V),cal tenir en compte a Josep Pla(el quadern gris).

Entradas relacionadas: