Resum oracions subordinades

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,14 KB

 
Una oració subordinada és una oració composta, és a dir, formada per més d'un verb. Cada verb és el nucli d'una oració diferent que s'ajunten formant l'oració composta on cada frase depèn d'una altra. Es necessiten l'una a l'altre per tenir sentit complet i no poden funcionar independentment. -Exemple: Necessito que m'escoltis. Les oracions subordinades poden funcionar com un adjectiu, un substantiu o un adverbi. Per aquest motiu, es divideixen en: Oracions subordinades substantives: equivalen a un nom o pronom i es poden substituir per aquests. -Exemple: M'agrada que em facis suc de taronja. M'agrada la taronjada. Oracions subordinades adjectives: equivalen a un adjectiu i es poden substituir per aquest. -Exemple: La noia que era de Barcelona em va ajudar. La noia barcelonina em va ajudar. Oracions subordinades adverbials: equivalen a un adverbi i es poden substituir per aquest. -Exemple: Quan arribis, truca'm. Després, truca'm. Les oracions juxtaposades són aquelles que estan unides per signes de puntuació. La relació entre elles pot ser de total independència o una es pot subordinar en sentit a l'altra, és el parlant qui restitueix el significat del signe de puntuació (usualment una coma o els dos punts). Donat aquest marge per a la subjectivitat, en sintaxi es prefereix analitzar les dues frases com a independents, marcant simplement el nexe gràfic que fa que formin una oració composta i no dues oracions separades (com quan hi ha un punt i seguit). A vegades l'elecció entre un signe o un altre respon a qüestions d'estil i no semàntiques. Les oracions coordinades són oracions compostes unides mitjançant una conjunció. Es caracteritzen pel fet que, a diferència de les subordinades, si se separen, les dues frases poden funcionar independentment, és a dir, l'una no depèn de l'altra per tenir sentit. Estan en un mateix nivell sintàctic. Ex.: No em puc concentrar, però miraré de fer-ho. L'oració composta és aquella frase que està formada per més d'un verb. Ex.: Oració simple: El Joan es pentina. Oració composta: El Joan no vol que el pentinin. Substituts de complement directe: el,la, les, els i ho. Substituts de complement indirecte: li, els. Substituts de complements de regim verbal i complement circumstancial: en (introduïts per "de") i hi. Complement atribut: ho i en. Complement predicatiu: per hi i per en.P

Entradas relacionadas: