Resumen el Llibre dels fets

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,1 KB

 

Els gèneres més rellevants de la lieteratura trobadoresca:
Cançó: Màxima expressió de lamor cortès; lloa i idealitza la dama.
Sirventès:Poesia moralitzadora, datac personal o de la propaganda ideològica.
Plany: Composició de lloança a un persontage mort.
Pastorel·la: dialeg entre un cavaller o trobador i una pastora.
Albada: Cant al despertar i a la separación dels amants després de passar la nit junts.
Dansa i balada: Composicions per ser ballades.


Ramon Llul va escriure en català, llatí i àrab.Va ser el primer europeu que va escriure en català i àrab perque tothom lentegues.

Les principals obres de Ramon Llul són: -Obres filosòfiques; Llibre de Gentil e los tres savis, Ars magma.- Obra didàctica; Llibre de l'ordre de cavalleria, -Obres literaries; Llibre d'Evast e Blanquerna ( dins llibre d'amic e Amat) , El llibre de les marevelles (dins llibre de les bèsties).

Nom Periode històricAutor Estil -El llibre dels feits /Regnat Jaume IJaume I Autobiografica, didactica i religiosa, llenguatge popular. -La crònica de Bernat Desclot / Alfons I el cast - Pere II el GranBernat Escrivà Fets del passat, narracions llegendaries. -La crònica de Ramón Muntaner /Jaume I - Alfons III Ramón Muntaner Textos historics, patriòtica i estil exagerat i experiencia personal. -Pere III el ceremoniós /Pere III - Alfons IIIPere II Justificació política i narració dels principals fets historics del seu regne.Ramon Llull: Va néixer en el segle XIII a la ciutat de Mallorca, va ser senescal de Jaume II es va casar amb Blanca Picany amb qui va tenir fills. Al 1265 unes aparicions de Jesucrist van determinar la seva sobtada conversió i un canvi radical de vida.Era guiat per tres objectius: la conversió dinfifdels, lelaboració de llibres i la creació descoles de llengües per formar, sobretot en àrab, els futurs missioners. Una obra que comprèn uns 250 títols coneguts i abraça les més diverses branques del saber: Filosofia, Teologia, Medicina, Física, Astronomia, Astrologia . . . Va ser el primer europeu que va servir-se duna llengua neollatina, el català. També va escriure en llatí i en àrab

Ausias March: Va néixer a Gandia el 1400 i va morir a València 1459. Era fill duna família de poetes i cavallers de molt jove va participar en la vida militar al servei dAlfons el Magmànim. Es va casar dues vegades, lany 1437 amb Isabel, germana de Joanot Martorell, i el 1443 amb Joana Escorna. No tingué descendència legítima, però sí fills naturals. La poesia de March puposa el trencament amb la poesia de tradición trobadoresca( Deixant a part lestil dels trobadors). La componen 128 poemes, on expressa els seus sentiments amb un to directe, personal, i hi medita amb un intimisme inusual a la poesia de lèpoca. Lhome i el poeta son el mateix, apareéis amb totes les virtuts i els defectes disposat a parlar-nos dallò que lobsessiona: lamor, les relacions de lhome amb Déu, la mort i el problea ètic. Lobra marquiana es pot estructurar per la temàtica i el to en diferents blocs:
-Els cant damor: són poemas el tema central dels quals és lamor. Ausias March parla damor amb una dona individualitzada, idèntica en virtuts i defectes a qualsevol ésser humà, son dones reals. Unes dones que afronten les relacions amb lhome des de la doble perspectiva de lamor sensual i lamor intel·lectual.
-Els cants morals: són poemas basats en la tradición filosòfica que el portena lanàlisi dels seus sentiments.
-Els cants de mort: la mort hi és personalitzada I el poeta la veu, com alliberament del dolor dhaver perdut la capacitate destimat i com a pròleg de dues incògnites: eñ destí de la dona estimada en el més Enya i la justícia de Déu,

Entradas relacionadas: