Rima asonant

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,41 KB

 

La poesia    (títol), de   (autor), té               estrofes de               versos cada una. Són (quartets, quintets etc.). Els versos són d'art                i tenten              síl·
Labes. Són versos               .La rima és (consonant o asonant). L'esquema de rima:         !                    !              . Hi ha una elisió:              (v.) i una sinalefa            (v.).

Estrofes: apariats (2), tercets(3), quartets (4), quintets (5), sextets (6), septets (7), octaves (8), decimes (10), sonets (14). Art major: versos de 10 o 12 síl·labes. Art menor: de dues a vuit síl·labes. Versos: bisílabs 82), trisílabs (3), tetrasílabs (4), entasílabs (5), hexasílabs (6), heptasílabs (7), octasílabs (8), decosílabs (10), alexandins (12).  Sinalefa: diftong amb dues paraules. Elisió: vocals juntes (amb dos paraules) ex. Porta ample.

Entradas relacionadas: