Rima assonant i consonant

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,53 KB

 

Què és la literatura Antigament s'expresava oralment i sovint acompanyada de música. Gracies a l'escriptura va néixer la literatura escrita, més fàcil de recordar. Actualment la funció de la literatura és bàsicament l'entreteniment.  Neixament de la literatura catalana neix al Segle XII Des del punt de vista social A Catalunya vella nova estructura social i política fonamentada en el feu, i sistema de feudalisme. Societat teocràtica (predomina religió). Finalitat didàctica i moralitzadora. 3 estaments: església (L. Doctrinal) noblesa (L. Cortesana) poble (L. Popular). Conceptes com: honor, valor, fidelitat es van estendre a societat. Literatura medieval escrita coinsideix amb art gòtic, màxima esplandor literatura oral i trobadoresca. Des del punt de vista lingüístic i cultural Societat plurilingüe, afecte al neixament i evolució de la L. Catalana. Les L. Nacionals europees van créixer i es van enfortir conjuntament amb les unitats polítiques que es van anar formant. Ramón llull creador L. Catalana. La L. Medieval es basava en la imitació de models. Al final de l'EM el fet de plagiar fragments d'altres autors es considerava un mèrit. Ramón llull va ser filòsof, teòleg i missioner abans de escriptor, cal relacionar-lo amb: teocentrisme i la voluntat didàctica i moralitzadora de la L. Obres principals poesia lírica de contingut autobiogràfic. 2 grans novel·les: Blanquerna i llibre de meravelles (inclou llibre de les bèsties). Literatura trobadoresca 1a poesia culta en llengua vulgar de Europa. Es va desenvolupar a la zona de occitània (XI i XIII)


Amor cortès Poesia trobadoreca era un reflex de la societat que la genera. És un amor veritable, lleial, Generós, desinteressat, afectuós, que s'asocia amb la bona conducta i amb la bona educació, que buscava la diversió i el plaer.  Consisteix en una mena de joc en què el codi feudal es traspassa a l'experiència amorosa. El trobador fa el paper d'enamorat de una dama noble. El trobador esdevenia el vassall de la dama.

POEMA tetx composat per versos amb una determinada organització rítmica, to líric (expressió de la subjectivitat del poeta). Metre: nombre de síl·labes mètriques que té un vers. Rima: concordança de sons. Elisió: es sup`rimeix una vocal en contacte amb una altre. Sinalefa: 2 vocals de paraules diferents formen un diftong. Hiat: vocals en contacte es pronuncien en síl·labes diferents. Art menor: hexasíl·labs 6, octosíl·labs 8. Art major: decasíl·labs 10 (4 + 6), alexandrí 12 (6 + 6) // Isosil·làbics: tots els versos = nº síl·labes. Anisosil·làbics: nº diferent de síl·labes. Rima Assonant: només concorden vocals. Consonant: concorden vocals i consonants. // Rima encadenada: abab Rima creuada: abba Versos blans: regularitat mètrica versos lliures: metre desigual //Rima masculina: darrera paraula és aguda Rima femenina: darrera paraula és plana o esdrúixola Estrofes: Apariat: rimen de 2 en 2 Tercet: 3 versos Quarteta: am Quartet: AM Quinteta: am Quintet: AM Sexteta: am Sextet: AM Octava: AM Composició estrofes: Corranda: 4v 7s Haiku: 3v breus Tanka: 5v breus Romanç: succesió 7s rima assoannt en parells i senars són blans Sonet: 2 quartets 2 tercets 10s o 12s Sextina: 6 estrofes 6v 10s 1 estrofa 6v 10s

Entradas relacionadas: