Rima creuada

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,85 KB

 

un poema es un compost en versos amb una organització rítmica.Predomina el tó líric es a dir l'expressó de la subjectivitat del poeta.

 • composició dels versos
 • To líric: poemes epics: fets. Lírics: experiencies individuals.

Metrica: es l'art que tracta sobre les característiques dels versos i les estrofes.

El vers es una succecio de silabes ordenades de manera que tenen un cert ritme.

 • Mesura es el nombre de silabes que té
 • La rima es la concordança de sons entre dos o mes versos a partir de l'ultima silaba tonica
 • L'elisió es quan una de les vocals es suprimeix
 • la sinalefa quan dues vocals continues formen un diftong
 • el hiat si les vocals en contacte es pronuncien en silabes diferent
 • Cesura pausa que es fa en els versos d'art major
 • Sonet poema format per 2 quartes y 2 tercets

Rima: Asonant(corcondança dels sons vocalics)Consonant(Concordança dels sons vocalics i consonantics).

 • Rima encadenada: ABAB
 • Creuada: ABBA
 • Blanc: regularitat
 • Lliures: Desigual

Estrofa: es una agrupació de versos relacionats pel ritme i pel sentit.

 • Apariat: verós rimen de dos en dos
 • Tercet: combinació de tres versos
 • Quartet: quatre versos amb rima encadenada o creuada
 • Quintet: cinc versos
 • Sextet: sis versos
 • Octava: 8 versos d'art major

Poesia Medieval: (V-XV)

Poesia trobadoresca: Primera lírica culta en llengua vulgar al S.XII a occitania.

 • Llengua vulgar l'occita.
 • Autors coneguts
 • Tractava de temes profans
 • Poesia cortesana

Entradas relacionadas: