Ritme i rima

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,4 KB

 
Tipus de preposicions habillitades: Procedents Avdverbis:dalt,damunt,darrere,davant,dins,sobre,sota,abans de,després de, enfront de, enmig de, lluny de, prop de. Procedents de gerundis i participi: durant,mitjançant,no obstant, llevat de. Ls locucions prepositives son conjunts de mots que equivalen a una preposició.La mètrica: estudia els fenomens referits a la versificacop: la ,esura, la rima i el rimte dels versos.La mesura: es el nombre de sil.Labes d'un vers.La rima: la coincidencia total o parcial dels sons finals dels versos. El ritme es la sitribucio regular dels accents en el vers. Fenomens fonetics: la elisió consisteix a elidir un so vocalic neutre quan es troben dues vocals neutres o una vocal neutra i una altre vocal.La sinalefa consiteix a formar un diftong quan es troben dues vocals de mots diferents.

Entradas relacionadas: