Ritme i rima

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,22 KB

 
el pla formal:- el vers presenta regularitat en el ritme, la rima i el metre. El ritme d'un vers es basa en la repetició daccents i les pauses a intervals regulars.-la rima es la coincidencia de sons vocalics (rima asonant) o dels vocalics i consonantics(rima consonant) a partitr de la ultima sil·laba tonica del vers.-el metre dun poema es vasa en el nombre de silabas que te cada vers- l'estrofa es una agrupació de versos que,segons el nombre de sil·labes, sanomena quartet,quintet,sextet...-una cmposicio estrofica es un conjunt destrofes que presenten un format tipificat:sonet,sextina,romanç,haiku...-la poesia pot presentar diverses formes poetiques:poema en vers poema en vers lliure poema musicat poema experimental poema en prosa. El pla significatiu: el tema es allo de que tracta el poeama.La poesia parla de temes que conformen lexperiencia de lesser huma en relació a ell mateix, a l'entorn i al sentit de la vida i la mort.-el to transmet lestat danim del poeta i crea una atmosfera determinada.Pot ser humorístic, festiu, greu o melonconios.-l'estructura organitza i fa progressat el tema al llarg del poema .Les estrofes poden ser un indicador de lestructura.-la intenció es el proposit de lautor en la compsicio del poema.Segons la intenció, un poema pot ser líric,elegíac,moral,parodic,programatic.Ambdós plans convergeixen en un codi, la llengua literaria, que es caracteritza per labundancia de recursos expressius lus de la connotació i el predomini de la subjectivitat. En la llengua literaria dmina la funció poetica pk treballa el llenguatge per assloir un efecte estetic.

Entradas relacionadas: