Ritme i rima

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,12 KB

 
Poema:composició rítmica formada per diversos versos que es relacionen entre si.
En vers:segueix la tradició poetica culta i t´una regularitat metrica i estrofica.
Vers lliure:major llibertat en la versificació,els versos no segueixen cap Patró metric,rima..
Musicat:tipus de composició rítmica per ser cantada.
Experimental:Trenca tots els esquemes de la tradició poetica i representa la recerca basada en la llibertat creadora i l'explotació de ous camins.
Prosa:No presenta ni formes metricques ni estrofiques, pero hi abunda la connotació que s'utilitza en recursos i imatges retoriques.
PLA FORMAL:el metre,rima,ritme,estrofa..Son recursos expresius amb que juga el poeta per aconseguir un efecte estetic.
PLA SIGNIFICATIU:el poeta comunica un sentit ja sigui una idea un sentiment o una visió del mon.Temes literatis:qualsevol pensament sentiment...Al llarg del temps s'han anat classificant en:amor,mort,natura...
Metafora:relació d'identitat entre 2 termes. Hi9 ha 2 tipus;Impura:els 2 elements son presents.Pura:la imatge amb la que s'associa substitueix l'objecte de la descripció
Tipus de to: Humorístic:accentua aspectes comics o absurds.
Festiu:transmet optimisme i alegria, Greu:preocupació, reflexióa un tema trascendent
Malenconiós:Transmet pessimisme i comunica a partir de la tristesa.
L'oxímoron:defineix com la contradicció en el significat de dos mots en un mateix sintagma o un mateix predicat.

Entradas relacionadas: