Rois de corella

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,53 KB

 

Joan Rois de Corella.Fou lultim gran escriptor medieval de les postres lletres.Novedos,estil literari, difícil x la seua sintaxi. Obra extensa i variada, escrigue poesia i prosa.dones tema esencial y sempre ben tractades.-Obres religioses:vida de la verge maria, en la que es lloa a la verge.Traduccio de la vita christi.-Amoroses:tragedia de caldesa narra lengany amoros qe una dama li fa al seu (L).Infidelitat amb tristor i penaepistoli amb el princep de viana:son 6 cartes on sexpresa 1 problema d(L).-Mitologiques:lamentacions de mirra,narciso i tisve,historia de Jason i Medea i historia de Leander.-De sircustancies:el triunfo de les dones q es 1 escrit en defensa del sexe femeni.Escrigue: epitafis,debats i cobres.Eatil:Obra rica en imatges i ambientacions escèniqes.Esta plena de referencies al mon artistic del renaixement.Neologismes i hiperbatons.Abunden les perífrasis verbals y els verbs a final de frase.Corrent burlesc Valencia:apareix a valencia,1 grup literari que mes tard sera conegut com escola satirica valenciana.-Bernat Fennollar, Jaume Gassull, Nacis vinyoles…-Titols:*Lo proces de les olives.*Lo somni de joan joan.*La brama dels llauradors de lorta de valencia.*Escacs damor.

S.XVI,XVII,XVIII.Despres s.XV va ser 1 periode castellanitzat dels usos literaris cultes.Formes tradicionals.Poesia popular:Oral, hi hague 1ª gran varietat de generes caracteristics:versos curts,lexic sencill i dialectismes corresponents.-Goig:lloen a la mare de deu.-Nadales:temps de Nadal.-Cobles:gran varietat tematica:amor,sàtira,…-Romanços:divulgaven persones i fets q avien Sicut noticia.Col.loquis:genere popular valencia:Genere valencia denorme popularitat, peces curtes en vers i dialogades.Compositions interoretades en festes populars.Temes politics i eclesiastics.Caracteristiqes:-Forma dialogada.-Humor i quitidianitat.-Llenguatge viu.

Entradas relacionadas: