Romanticiesme i natura

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,92 KB

 
LA LLENGUA AL Segle XIX: Les capes elevades van pedre la confiançca en nostra llengua. Però des de el fí del Segle XVIII els il.Lustrats i la burguesia van posibilitar el seu redescubrement
EL ROMANTICIESME: el Romanticisme va sorgir a finals del XVIII a Alemanya i Anglaterra. Es va difondre per Europa, però al arriabr a la penímsula ja estava en regresió. Està vinculat a mov. Revolucionaris.CARACTERITZACIÓ: -insatisfacció amb el món real-Nostàlgia del passat-espiritualisme i religiositat-subjectivisme-imaginació i fantasia-harmonia espiritual amb la natura.TIPUS DE ROMANTICISME: va nàixer vinculat als ideals reolucionaris del final del XVIII, iva anar adoptant postures més conservadores al llarg del XIX-Historicistes:::van mostrar insatisfacciño amb el món reial amb la fugida a altres èpoques més espirituals amb la natura.Públic culte, llengua culta. -Costumistes:::: van idealtzar la vida rural, personatges populars i oficis típics anteriors. Intentaren converttir el llenguatge popular en llengua literària. AUTORS: la prosa i el tatre tingueren més problemes per fer-se lloc. La nostra llengua prohibida. Poetes destacats::::Manuel Milà i Fontanals---Maríà Aaguiló-----Teodor Llorente----Vicent Wenceslau Querol
LA RENAIXENÇA:: Es la oposició a la Decadència. Es un període durant el qual la nostra llengua va tornar als usos literaris cultes. CAUSES: -------la recuperació economica de la burguesia---`'afany investigador dels ilustrats-----us ogficial del català-----difusió romanticisme INSTITUCIONS: per a recuperar nostra llengua, es van proposar recontruir la història medieval, divulgar clàssics medievals, recollir la tradició ñiterària popular, crear un model de llengua normativa...També els renaixentistes van despertar els burguesos, per a crear editorials, publicacions períódiques i institucions culturals...Restauració dels Jocs FfloralsTENDENCIES:::::Poetes de guant:: vissió idealitzada del passat històric , encaixaven en els jocs florals, i eren conreades per autors de les classes socials burgueses i benestants, conservadors, de sòlida formació cultural..Llenguatge culte.....Poetes d'espardenya:::Tendencuia progresiva, d'idees liberlas, poesies satíriques i polítiques.Llenguatge col.Loquial: Josep María Bonilla, Manuel Gimeno.JACINT VERGADER: Millor poeta de la renaixença.Vida:::Nascut família pagesa, va alternar els seus estudis amb la vida al camp. Vida:::l'atlàntida, Canigó, poesia épica , Idilis i cants místics, poesia religiosa, Excursions i viatges, i folklore, RondallesCaracterizatció:::intimisme, natura, patriotisme, religiositat..

Entradas relacionadas: