Romanticisme a Europa

Enviado por jmd y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,87 KB

 

Renaixença, moviment inspirat en el Romanticisme.

 1. LA renaixença
   moviment de recuperació de l’ús culte i literari de la llengua catalana després de tres segles  producció literària culta escassa i no qualitat.
  La Renaixença comun ampli moviment de reivindicació de la personalitat nacional de Catalunya.
  inici de la Renaixença 1833 amb publicació de : l’oda La Pàtria de Bonaventura Carles Aribau, i acaba vers el 1890.
 2. objectius del moviment
  Conrear diferentsgèneres de la literatura culta en llengua catalana.
  Restablir les institucions acadèmiques.
  Retornar el català el prestigi social i literari que haviatingut en l’EdatMitjana
  Recopilar la literatura i el folklore popular.
  Objectius bàsics  superar la situació sociolingüística en Catalunya s.XVIII
 3. El Romanticisme
  Contexthistòric i cultural
  : Primera meitat del segle XIX
  El segle XIX caracteritzar per l’aparició a Europa de corrents ideològics i polítics (provocaren revolucionsliberalscontra elsabsolutismesmonàrquics (1820,1830 i 1848) i processosnacionalistestant a Europa com a Amèrica .
  Factors que van afavorir:
  ·El Romanticisme- Correntideològic, artístic i literari va sorgir a Alemanya fi del segle XVIII i va començament del segle XIX.
 4. sentimentsnacionalistes- Impulsats per la burgesiaja que per a poder feravançarelsseusnegocisnecessitava eliminar les fronteresinteriors i disposar de mercatsmésamplis. Per aixó la burgesias’enfronta a les oligatorquiespolítiques i agràries.
  Característiques del Romanticisme
  ·Subjectivisme  ·Idealisme ·Llibertat Creadora ·Nacionalisme
 5. Durantl’època de la Restauració  va aparèixer el catalanisme,  moviment que reivindicava el reconeixement de la personalitat política i cultural de Catalunya i va tenir fortcreixementeconòmic, provocat per la industrialització.
 6. Trets generals del romanticisme
  Es va originar a Alemanya a la fi del segle XVIII com a movimentartístic i literari. Es va  estendre cap a Anglaterra i després , a començament del segle XIX, a la resta de literatures i culturesoccidentals.S’oposava a la literatura racional i rígida del Neoclassicisme. Víctor Hugó defineix com la manifestació del liberalisme i, per tant, delsideals de llibertat en el camp de la cultura.  ·Exaltava la sensibilitat ·El sentiment ·La passió ·El valor del’individu o la nació com a fets diferenciats del que era general o col·lectiu.
 7. Va representar una revolucióestètica, , .No va ser exclusivament un sentiment estètic, sinó cal entendre’lcom una sensibilitat que es manifestà en tots els àmbits de la societat occidental.
  El romanticisme a Catalunya
  La fundació del setmanari El Europeo, difusor de la ideologia i la temàtica ROMàntiques, l’any 1823, es considera l’inici del Romanticisme català.
  L’assimilació de les idees ROMàntiques escriptors catalans fessin el pas del castellà al català, els ROMàntics valoraven la llengua autòctona  com una de les expressions més genüines d’un poble. Tendències Romanticistes: ·Romanticisme Conservador- culte a la història, sobretot a l’EdatMitjana.Models literaris: Walter Scott, François R. De Chateaubriand i AlessandroManzoni. Tendència que s’imposa entre els escriptorscatalans: Joaquim Rubíó i Ors, Antoní de Bofarull, JacintVerdaguer
  ·Romanticisme liberal- En política defensa les idees revolucionàries i democràtiques. Antireligiós i exalta la llibertat artística. Model literari: Víctor Hugó i Alexandre Dumas. A Catalunya,  el poeta i polític Víctor Balaguer.

Entradas relacionadas: