Romanticisme històric

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,09 KB

 
Característiques Romanticisme: -Subjectivisme:defensa del subjectivisme, l'originalitat i la llibertat de creació.L'art és concep com l'expressió del jo personal de l'artista. La creació artística es realitza a través de la inspiració i la imaginació.-Nacionalisme: es produeix una exaltació de la llibertat pol´´itica i nacional dels pobles. El Romanticisme valora el folklore i les tradicions de cada país i sobretot la llengua própia de cada poble.-Llibertat en al creació:valoració de la bellesa mitjançant l'us de recursos expresius. Barreja de gèneres i estils:prosa vers, comèdia amb tragèdia...    La polisemia: és la propietat semàntica per la qual un mot té més d'un significat. Ex:peu:-final de l'extremitat humana.-Base;cosa que serveix de suport a una altra.-Part baixa d'una cosa. 

verbs irregulars:-ser:pres:sóc, ets, és, som, sou, són. Passat simple:fui, fores, fou, fóremo, fóreu, foren.-Dir:pres:dic, dius, diu, diem, dieu, diuen. Imperf:deia, deies, deia, deiem, deieu, deien.-Omplir:prese:òmplic,omplis, ompli, omplim, ompliu, omplin.Passat simpl:omplí, implires, omplí, omplírem, omplíreu, ompliren.-Fer:passat simple:fiu, feres, féu, férem, féreu, feren.-Anar:passat simple:aní, anares, anà, anàrem, anàreu, anaren      Substitució pronominal:-CD(determinat):la, el, les, els.-CD(indeterminat):en,-CD(neutre):ho.CI(li, els, et, us es...),-CR:preposició a o en:hi. Preposició de:en.-CC:preposició que no sea de:hi. Preposició de:en.-PVO:hi.-C.AG:passiva.

Entradas relacionadas: