Romanticisme i Realisme a María Rosa

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,62 KB

 


Literatura catalana s. Xvi, xvii i xviii: després d'un Segle XV esplendorós, la producció literària en català va decaure tant amb quantitat com en qualitat. Causes de la devallada: allunyament de la cort/ Enlluernament per la literatura castellana/ Conseqüencies d'una sèrie de fets històrics: guerra dels segadors, guerra de successió, .../ Aparició de la impremta, que va afavorir el castellà com a llengua de més difusió.// La producció literària esta marcada per dos fets bàsics: l'humanisme i el Renaixement. Reacció contra la visió del món mediaval.//  La Renaixença s. Xix: al llarg del s. Xix, Catalunya va viure una profunda transformació social i econòmica provocada pel procès d'industrialització del país. Com a conseqüencia de la industrialització van sorgir, d'una banda, una burgesia industrial que va esdevenir la calsse dominant i, de l'altre, un proletariat. Després de tres segles de decadencia en el conreu de la literatura culta es va produir un recuperació lenta, la literatura va començar un moviment anomenat Renaixença. Cal buscar els orígens d'aquest moviment en el desenvolupament econòmic i social de Catalunya i en la irrupció de Romanticisme.// Trets essencials del Romanticisme: individualisme i potenciació del jo subjuctiu/ predomini dels sentiments i de la imaginació/ reivindicació de la llibertat de creació/ revaloració de temes inspirats en l'Edat Mitjana/ interes per la cultura popular/ cerca i valoració de la bellesa.// La bellesa va provocar una presa de consiencia nacionalista. El 1859 es van inaugurar el jocs florals. La temàtica del certamen estava estava presidida pels topics de patria, fe i amor.  En la literatura catalana destaquen Jacint Verdaguer (poesia), Narcís Oller (teatre) i Ànegel Gimerà (teatre).// Angèl Guimerà: durant la segona meitat del s. Xix, el teatre es va convertir en una de les peces clau per consolidar la Reinaxença. Dos corrents: teatre cultei teatre popular. Àngel Guimera va néixer a Santa Cruz de Tenerife el 1845 i va morira Barcelona el 1924. El seu pare, comerciant, català, i la resta de la família va tornar a Catalunya el 1853 on l'autor va aprendre la llengua catalana.    

Es pot dividir en 3 etapes: la primera etapa clarament ROMàntica, es va iniciar amb Gal·la Placída i es va tebcar amb Rei i monjo. Compren un conjunt de drames historics. Mar i cel és l'obra més important d'aquesta etapa i una de les millors de Guimerà./ la segona etapa compren el període del 1890 al 1900. Són els anys de plenitud artísitica, en els quals Guimerà va buscar la síntesi entre el romanticisme i el Realisme. Corresponm a aquesta etapa la triologia formada per les seves millors obres: María Rosa, Terra Baixa i La filla del mar./ la tercera etapa es va carecteritzar pel desitg de guimera d'adaptar el seu teatre als nous corrents estètics. Amb l'aranya va intentar connectar amb el Modernisme regeneracionista, mentre que La santa espina i La reina vella són peces properes al Modernisme simbolista. 

Entradas relacionadas: