Romanticisme i Realisme a María Rosa

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,41 KB

 

El teatre de la Reinaixença:es produeixen dos classes de teatre:popular representat pel sainet i altre culte representat pel drama ROMàntic.Eduard Escalante:probablement el millor sainetista del s.XIX.Es una teatre amb llenguatge col·loquial i una deformació del valencíà i el castellà per divertir al públic.Fia critica moltes voltes a les persones cursis i presumides(coentor)q tractaven d'ascendir en l'escala social.Àngel Guimerà:les seus obres segueixen dos models teatrals:Tragèdia històrica:personatges heroins i donzelles,acció a escenaris medievals,exotics....Drama Realista:Presenta problemes socials com rerefons d'un conflicte amorós els escenaris són més contemporanis a Guimerà.Realisme i Costumisme:El Realisme defensa els ideal de la burgesia industrial i el Costumisme reflecteix una nostàlgia envers la societat q desapareis i crítica la industralització.

Narrativa Realista:caraterístiques:rebuig clar de qualsevol element fantàstic,l'autor instenta aproximar-se a la realitat.Els personatges presenten una psicologia complexa i evoluciones al llarg de la narració Posseeix un valor documental(sociològic i històric).Es fonameltanmet una novel·la burgesa.S'utilitza la tècnica del narrador omniscient.AUTORS:Carles Bosch de la Trinxeria,amb L'hereu Noradell,Josep Pin i Soler,amb La família dels Garrigas.Maríà Vayreda,amb La punyalada(1904).EL Costumisme:l'objectiu es donar testimaniatge d'una societat q es troba en proces de transformació.El gènere dominant és el quadre de costums o l'article.Característiques:Els personaqtges no són mai imaginaris,es tracta d'una caricatura dels personatges prototips.Visió nostàlgica del món q s'està perdent.Suma d'escenes i quadres descriptius.Es reprodueixen dialegs reals.Visió irònica i satírica.AUTOR més iportant és Emli Vilanova.El Naturalisme:moviment literari nascut a França al voltant de 1870 amb l'obre d'Émile Zola.Tracta d'una evolució i radicalització del Realisme.Fuig dels models costumistes i de la concepció ROMàntica de l'art.Es basa en les idees científiques i flosòfiques de l'època.Es caracteritza per:Novel·la experimental,Obra Objectiva i impersonal,Determinisme biològic i ambiental i Descripció.


Narcís Oller:Va començar escribint en castellà però acaba en català, intenta donar Realisme a la seua obra.En els seus fragments de La bogeria apareixen Diàlegs vius i realistes.Descripcion molt detallistes.Analitza quins factor els porten a la marginació(determinisme social).Presencia de paraules científiques com per exemple freno-patologia.El narrador insisteix en el pes de les emocions i la moral.I el caràcter científic de les actuacions de Giberga,contraposa al sentimentalisme del narrador.

Entradas relacionadas: