Romanticisme i Realisme a María rosa

Enviado por Andres y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,57 KB

 

Ángel Guimerà:L’autor va viure més o menys en els egles XIX i XX.Durant aquests segles hi ha entre altres el romanticisme.
Romanticisme:
moviment literari que aparagué a alemnya a finals del s.XVIII i sastengué per Europa durant les primeres décades del s.XIX.Es creació dels grans canvis econòmics,socials i polítics que provocà la Revolució Industrial.
-La cultura deixa de ser exclusiu dels privilegiats,amb lactivitat editorial,publicació de revistes,llibres i els escriptors deixan de dependre dels particulars.Moment dels ateneus,tertúlies,liceu/ 2 pensaments oposats: -Conservador,confesional i monarquic/  Liberal,aconfesional,republicà i a vegades revolucionari.Però els dos defensen la llibertat,la imaginació creadora,loriginalitat i incorporan nous conceptes= el lleig,elements grotescs,els somnis i les visions.El romanticisme està lligat al neixament del nacionalisme.Fa una mitificació i sìnspira en els moviments desplandor històric.Recursus= Hiperboles,antítesis,adjectivació abundant,frases amb punts suspensius,exclamacions…/ Romanticisme a Catalunya.
Els primers textos són traduccions dautors extranjers i están en castellà. La Pàtria,primer text del romanticisme,1833.Revistes vinculades al moviment= El vapor: ús del castellà,introducció lenta del català.Realisme= moviment literari de segona meitat s.XIX i sexten per Europa.Molta importancia a la observació de la realitat i descripció.Protagonistes =  clases populars i el gènere predominan és la novel·la/ Renaixença=moviment català que sinicia a meitat s.XX i obra període comtemporani de la lite catalana--> Neixament Renaixença vinculat al poema La Pàtria,dAribau 1833/ Moviment de recuperació cultural,recupera llengua cultura etc…/ Restauració dels Jocs Florals el 1859/ Víctor Balaguer,Milà i Fontanàs,Jacint Verdaguer,Angel Guimerà,Emili Vilanova,Narcís Oller/ Mitjans de difusià revista=Renaixença,Lo gay saber/ 1890-Inici del final daquest moviment que es substituit pel ModernismeTeatre de lobra de Guimerà=Comença la seva activitat literaria amb la poesia,el seu estil esta enmarcat dins del romanticisme encara que aquest està en decadencia.En el 1879 comença la seva activitat teatral.4 etapes importants=
1)1879-1890=
Obres enmarcades en la tragedia ROMántica de tema històric i ús de vers.Hi ha defectes destructura.Els personatges es mostren com a esers extraordinaris,sense grans complicancions psicològiques.Després de diferents intents,crea lobra més destacada daquest període,Mar i Cel.
2)1890-1900=les seves obres tenen una gran qualitat i un estil molt personal.Aquestes obres sanomenen: dramas realistes.Els protagonistas tenen problemas contemporanis.Ús de la prosa.María Rosa,terra Baixa,La filla del mar/ 3)1901-1911= Vol evitar la desconexió del seu teatre del teatre modern,introdueix canvis per solucionar-ho/ 4)1917-1924= Després duna etapa de silenci,reinicia una etapa literaria que coincideix amb un moment de crisis del teatre català.Les seves obres intenten entendre un món ple de canvis i escriu obres com Jesús que torna.


Ángel Guimerà:L’autor va viure més o menys en els egles XIX i XX.Durant aquests segles hi ha entre altres el romanticisme.
Romanticisme:
moviment literari que aparagué a alemnya a finals del s.XVIII i sastengué per Europa durant les primeres décades del s.XIX.Es creació dels grans canvis econòmics,socials i polítics que provocà la Revolució Industrial.
-La cultura deixa de ser exclusiu dels privilegiats,amb lactivitat editorial,publicació de revistes,llibres i els escriptors deixan de dependre dels particulars.Moment dels ateneus,tertúlies,liceu/ 2 pensaments oposats: -Conservador,confesional i monarquic/  Liberal,aconfesional,republicà i a vegades revolucionari.Però els dos defensen la llibertat,la imaginació creadora,loriginalitat i incorporan nous conceptes= el lleig,elements grotescs,els somnis i les visions.El romanticisme està lligat al neixament del nacionalisme.Fa una mitificació i sìnspira en els moviments desplandor històric.Recursus= Hiperboles,antítesis,adjectivació abundant,frases amb punts suspensius,exclamacions…/ Romanticisme a Catalunya.
Els primers textos són traduccions dautors extranjers i están en castellà. La Pàtria,primer text del romanticisme,1833.Revistes vinculades al moviment= El vapor: ús del castellà,introducció lenta del català.Realisme= moviment literari de segona meitat s.XIX i sexten per Europa.Molta importancia a la observació de la realitat i descripció.Protagonistes =  clases populars i el gènere predominan és la novel·la/ Renaixença=moviment català que sinicia a meitat s.XX i obra període comtemporani de la lite catalana--> Neixament Renaixença vinculat al poema La Pàtria,dAribau 1833/ Moviment de recuperació cultural,recupera llengua cultura etc…/ Restauració dels Jocs Florals el 1859/ Víctor Balaguer,Milà i Fontanàs,Jacint Verdaguer,Angel Guimerà,Emili Vilanova,Narcís Oller/ Mitjans de difusià revista=Renaixença,Lo gay saber/ 1890-Inici del final daquest moviment que es substituit pel ModernismeTeatre de lobra de Guimerà=Comença la seva activitat literaria amb la poesia,el seu estil esta enmarcat dins del romanticisme encara que aquest està en decadencia.En el 1879 comença la seva activitat teatral.4 etapes importants=
1)1879-1890=
Obres enmarcades en la tragedia ROMántica de tema històric i ús de vers.Hi ha defectes destructura.Els personatges es mostren com a esers extraordinaris,sense grans complicancions psicològiques.Després de diferents intents,crea lobra més destacada daquest període,Mar i Cel.
2)1890-1900=les seves obres tenen una gran qualitat i un estil molt personal.Aquestes obres sanomenen: dramas realistes.Els protagonistas tenen problemas contemporanis.Ús de la prosa.María Rosa,terra Baixa,La filla del mar/ 3)1901-1911= Vol evitar la desconexió del seu teatre del teatre modern,introdueix canvis per solucionar-ho/ 4)1917-1924= Després duna etapa de silenci,reinicia una etapa literaria que coincideix amb un moment de crisis del teatre català.Les seves obres intenten entendre un món ple de canvis i escriu obres com Jesús que torna.

Entradas relacionadas: