Rondalla de rondalles Lluís galiana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,88 KB

 
El full informatiu es un model expositi amb vocació informativa.
elements iconics:símbols,marques comercials..
recursos grafics:vinyetes,numeració..
informació visual:fotografies.
consignes,llegendes o reclams.
_____________________________
La derivació:consisteix en afegir algun tipus d'afix al lexema d'un nom,adjetiu o verb,i crea un significat nou.
la composició: consisteix en la Unió de dos lexemes que originen un mot nou amb un nou significat.
les abreviatures s'utilizen per tal de no reproduir tota la paraula .
les segles s'escriuen en majúscula i cada lletra representa una paraula.
_______________________________
Lluís galiana fou un destacat erudit que es preocupà tant per les edicions del classics valencians com per la puresa de la llengua.
rondolla de rondalles va ser la seua obra.Galiana aporta un interesant repertori de modismes i refranys populars en una estructura perfecta.
__________________________________
un romanç es un tex narratiu pupular llarg,estructurat en series metriques de versos heptasil·labs.Eresn cantats o recitats en public.
els col·loquis eren composicions populars en forma de conversa, i era recitat a un public de classe baixa.
Carles Ros:Notari,gramatic apologista,escriptor i editor.Ha escrit molts romanços i col·loquis.
___________________________
la diferencia entre el costumisme y el Realisme rau en el tractament dels personatges.Narcís OLLER:febre d'or,la bogeria i pilar prim

Entradas relacionadas: