Rondalla de rondalles Lluís galiana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,7 KB

 
il·lustració i apologies de la llengua: la preocupació per l'ensenyament i pel saber en general va provocar en el il·lustrats un interes per la nostra llengua, que es manifesta en el desig d'estudiarla. Les reivindicacions de l'idioma seran mes freqüents entre els sectors populars. *Lluís Galiana: va escriure "rondalla de rondalles". L'única narració en València del Segle XVIII. L'obra es un enfilall de refranys i frases fetes que te una estructura narrativa cetrada en les disputes d'una humil família valenciana al voltant del festeig de la filla. El seu objectiu es depurar la llengua i acostar-se al model dels classics valencians. Propugna el purisme de la llengua i la necessitat de tenir una norma gramatical i un lexis abundant i selectiu. *Carles ros: componge sis tractats sobre ortografia i gramatica comparada,vocabularis,tractats de refranys, col·loquis i romanços populars. Com a editor de textos valencians, hem de destacar l'edició del "llibre de les dones" de Jaume Roig i de "la rondalla de rondalles" del seu amig Luis Galiana

Entradas relacionadas: