Salt de falla literatura

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,64 KB

 

las avantguardes moviments culturals europeus en que el primer terç del Segle XX trenquen amb la cultura precedent i son moguts per un desig de renovació , experimente nover formes dexpresio . ELS MOVIMENTS avant Cubisme , Futurisme , Dadaisme , Surrealisme. POESIA dos temes la tecnologia i les inovacions (interesat en les maquines de la societat industrial) mon del somni i de l'absurd( va captivar el tema de els somnis i el subconcient) tecniques caligrama composició poetica que expresa de manera plastica el tema salt de falla versos que formen un esglaó collage incorporar al text elements que semblen enganxats paraules en llibertat paraulas colocades de manera visual.

Joan salvat papasseit Barcelona família humil,ofe de pare treballar en el port de Barcelona es considera un del representants mes notables avantguardistes catalans , estava influit pel Cubisme i el Futurisme , va colaborar en revistes de lepoca va escriure llibre de poemas (poema de la rosa dels llavis) en la seva poesia trobem elements avantuguardistes josep vicent foix barceloní de sarrià interesat pels autors clasics dela literatura catalana i pels autros grecollatins, el van treure en els aventguardes, en les seves obres hi predominen dormes classiques pero amb continguts inovadors (sol i de dol)


literatura fins als anys quaranta introducció els anys 30 van tenir una repercusio decisivaen levolucio de la literatura catalana, proclamació de la segona república va comportar la recuperació de la generalitat de cat i laprovacio de l'estatut dautonomia, la cultura va viure un gran apogeu durant lepoca de la generalitat republicana , va estroncar amb la guerra i en molts anys no es van poder publicar llibres en catala

carles riba Barcelona , filosof , lletres i dret, va traduir al catala obres classiques, era un intel'lectual polifacetic , va recuperar la tradició literaria en la postguerra , va exercir e guiatge cultural , es va exiliar a fransa, va tornar a cat i va continuar sent mestratge en les tertúlies que se celebraven a casa seva( elegies de bierville i del joc i del foc)

clamentina arderiu parella de carles compartia un interes per la llengua catalana i per la poesia , van viatjar junts per Itàlia Alemanya gracia fransa,es va exiliar amb carles en acabar la guerra pero tornà, va contribuir al moviment literari clandestí(sempre i ara i es a dir ) josep María de segarra neix a bcn família aristocratica,licenciat en dret ,colaboracions en diaris i revistes , escriptor prolífic(poesia i teatre) les seves obres teatral 2 etapes etapa comunista presonatges senzills escrit en vers (poemes dramatics) etapa postguerra intenta renovar fent teatre psicològic.

Entradas relacionadas: