Salut

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 17,61 KB

 

L’ACTIVITAT INFANTIL: Els nounats dediquen poc temps a l’activitat i ocupen la major part del seu temps al descans, el qual només s’interromp quan tenen sensació de gana o senten la incomoditat d’anar bruts. A mesura q van augmentant els moments de vigília, augmenta l’activitat dels nens, la qual consistirà bàsicament en el joc ex: ma o el peu a la boca, fer sons i repetir-los...   · L’activitat en el centre infantil: Pel q fa a la distribució horària en l’etapa q va dels 0 als 3 anys, la seqüència “descans- alimentació- joc –higiene”, es va repetint al llarg del dia.  Més de la meitat del temps es dedica al descans, l’alimentació i la higiene, que formen les “activitats quotidianes”.  Totes les activitats són educatives i requereixen una preparació (programació) per organitzar espais, materials i horaris. · Activitats de joc i altres activitats: Dels 0 als 6 anys es poden fer moltes activitats i jocs per ex: - Jocs de moviment q impliquen l’acció global del cos (danses, salts...)//  - Activitats de coneixement i observació de la realitat (activ observació/manipulació) //  - Activ. De llenguatge ( jocs de paraules, endevinalles, cançons...)//  - Jocs de manipulació q fan servir les mans (jocs de construcció...) //- Joc simbòlic // - Activitats musicals //- Sortides o excursions per conèixer l’entorn// - Celebració de festes populars  * La programació s’ha de fer a partir de les activitats quotidianes. I  per organitzar l’horari i les activitats cal tenir en compte els aspectes següents: - Respectar els ritmes individuals // - Programar activitats per aconseguir el màxim rendiment amb el mínim esforç // - Procurar q el descans sigui adequat a l’edat // - Procurar q l’alimentació sigui equilibrada i seguir un horari pels àpats //- Combinar activitats q requereixen concentració o un esforç psíquic (intel·lectual) amb altres activ. q tinguin un interès immediat (q siguin + suaus)// - Fer durar l’activ. d’acord amb les caract. evolutives del grup// - Crear ambient a l’aula q fomenti el treball. Cal:  una il·luminació adequada, ventila l’aula (inclús a l’hivern ), i evitar sorolls (exteriors a l’aula q estem). No cal una decoració excessiva. // - Hem d’ajustar el treball de l’escola al nivell de desenv. dels infants // - Hem de fer pauses o moments de relaxació entre les dif. activ, o després d’una activ. física.

  SON I DESCANS EN LA INFÀNCIA: En la infància el son és una necessitat bàsica per recuperar energia, per ajudar en el procés de maduració i desenv. dels sistemes funcionals. ¡Hores q no es dorm no es pot recuperar! EL SON: procés fisiològic durant el qual hi ha una ruptura de relacions amb el món exterior. Canvia el to muscular, la temperatura, el pols, etc. És un procés d’inhivició activa.//  En el nounat el son ocupa la major part del seu temps , unes 17h aprox., les quals es reparteixen en cicles de 3 o 4 hores, i aquests cicles estan regulats per l’alimentació i l’ higiene. //A poc a poc les hores de vigília s’allarguen i les de son disminueixen. Així cap als 5anys solen dormir entre 10 i 11hores a la nit, i en tenen prou per recuperar l’energia.  Migdiada es recomana fins els 5 anys  · Les fases del son: El son està regulat pel cervell. Mentre la persona dorm es passen per dif. etapes/estadis q es van repetint d’una manera cíclic.

ENDORMIMENT: va des del moment d’anar-se’n a dormir fins q la persona està adormida. El ritme es fa + lent, els músculs es relaxen, el cos es torna pesat, les parpelles es tanquen, i es comença a buscar la postura + còmode per dormir.

EL SON: Té com 2 estadis (el son lent i el son Rem)

-->LENT: respiració regular i ulls immòbils. Pot durar entre 90-100min. en els adults i 150min. en els nens. Dins d’aquest son hi ha 4 fases:

1) Endormiment o adormiment: es produeix un relaxament muscular, la respiració i les pulsacions es fan més lentes. El son és lleuger, tot i q es perd la consciència exterior, és fàcil despertar-se. A vegades es produeix les descàrregues niocòniques (sensació de caure).  2) Son lleuger:  son + profund q a la fase anterior, i la reacció als estímuls externs és + reduïda, però encara es possible despertar-se amb facilitat. Aquesta fase ocupa 50% de tota la fase de son lent.  3) Son profund: músculs estan relaxats, disminueix la temperatura i la pressió sanguina. La persona només es desperta amb un estímul fort. 4) son profund i inconsciència total: és difícil despertar-se, la glàndula pituïtania augmenta la producció de l’hormona del creixement.

-->REM: respiració i pols són irregulars, ritme del cor accelerat, ulls es mouen sota parpelles i de vegades es poden mig obrir, q dits de la mà es moguin, expressions de la cara. Període on s’acostuma a somiar. / Si somies en aquesta fase te’n recordes, Hi ha tmb els malsons, terrors i altres alteracions del son. / Fase dura 20-25% del cicle del son en els adults i 50% nens. ////         *tot el cicle de son complert dura 2 hores i al llarg de la nit es produeixen 405 cicles* Tots aquests cicles de son no son tots =. A mesura q avança la nit, els períodes de REM són + lleugers. Durant la 1ª meitat de la nit s’arriba al son profund i durant la 2ª predomina el  son REM sense arribar al son profund.

EL DESPERTAR:  El cervell determina en acabar cada cicle si s’ha dormit prou o s’ha de començar un nou cicle. Normalment adults els cal dormir entre 7i 8 hores, nens 9-10 i lactants 11-12.

· Evolució dels patrons del son: El patró del son canvia amb l’edat i es va adaptant al ritme biològic propi. En els adults, el ritme biològic es repeteix cada 24Hores. En els nens la fase REM (son agitat, no dormen profund.) és + llarga i els nounats comencen a adormir-se en REM, per això es desperten molt sovint. Els nounats passen gairebé tot el dia dormint (16-17hores al dia) i poden establir cicles de 4hores ( en els q intervé l’alimentació, l’ higiene... i desprès torna a dormir). A poc a poc es van adaptant al ritme de l’entorn: à A partir dels 3 mesos: la majoria (70%) ja poden dormir 8 hores deguides, S’adapten al patró dels adults. à a partir dels 12 mesos: dormen entre 3 i 4 vegades al dia, i només un 10% no dorm tota la nit seguida. à A partir dels 3o 4 anys: encara es pot mantenir la migdiada. Dormen entre 10 i 11 hores.  · La migdiada: Període durant el qual el cervell necessita un breu descans. En els adults aquest període dura entre les 14:00 i les 16:00H del migdia ( desprès d menjar pq la digestió fa venir son). L’absència de la migdiada provoca en els nens: mal humor, estar súper excitats, no mengen... EL SON EN ELS CENTRES D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA: Cada nen té el seu ritme de son, això està influenciat per aspectes climatològics, alimentaris, socioculturals, etc. // El moment i el lloc destinats a dormir han de complir uns "3" requisits: ha de ser saludable, q es pugui reconèixer , i adaptat a les necessitats. ///// 1er de tot, "1" els espais han de ser saludables: han de respectar els ritmes de son de cada nen, i han d’estar acondicionats de tal manera q els nens puguin dormir tantes vegades com calgui, que no se’ls molesti i que es despertin espontàniament. Per tant, el lloc destinat a dormir ha de ser un espai separar d’altres activitats, A més la seva ambientació ha de transmetre tranquil·litat i relaxació.       En el cas dels lactants s’ha de disposar d’un dormitori amb bressol separat de l’aula, però no gaire lluny. El cas es q pugui dormir quan vulgui i els altres puguin estar fent activitats en altre sala. Ha d’estar condicionada de tal manera q els sorolls de fora no molestin, però q l’educadora pugui sentir els sorolls q fan els nens quan dormen.       A les aules dels nen més grans també han de poder descansar quan ho necessitin. Cal tenir un espai separat amb matalassos o gandules, L’espai s’ha de ventilar durant tot l’any. Durant el dia no han d’estar en foscor total per dormir, n’hi ha prou amb una mica de penombra. El suport sobre el q dormen és individual, no ha de ser ni massa rígid ni massa tou. Ha d’estar fer d’un material transpirable, i natural (si es possible).També han de tenir alguna cosa per tapar-se.  / Quan se’n van a dormir els hem de treure les sabates i deixar-los amb poca roba.////  "2" Els son ha de ser agradable i satisfactori: si els nens no troben per ells mateixos el gust per anar a dormir els educadors han d’ajudar a conseguir una respiració pausada i q es relaxin. Què podem fer pq es relaxin: cantar cançó, llegir un conte, donar objecte per dormir... / Les activitats prèvies abans d’anar a dormir han de ser relaxades,  podem fer ex: canvi de bolquers, llegir conte, cantar cançons... Depèn el “ritual” q establim amb el nen, però sempre fer les mateixes activitats perq s’acostumi i es creï aquest hàbit per anar a dormir.//// i "3" L’espai i els moments destinats al son han de ser recognicibles: convé q el nen tingui uns objectes per anar a dormir els quals li poden recordar olors, textures i sensacions q li son familiars, i q l’ajuden a integrar-se en un nou ambient. L’espai on dorm i el moment l’ha de reconèixer q es per dormir. Què podem fer: Abans d’anar a dormir activitats + relaxades ex: canvi bolquers, preparem l’espai, baixar persianes... És important crear un “ritual” alhora d’anar a dormir, de manera q cada dia es repeteixi el mateix, Això dona seguretat als nens. / Un altre aspecte important q s’ha de tenir en compte és l’horari, ja q se sap q hi ha hores en q el son apareix en + facilitat. ( segons doctor Estibi hi ha hores com punta per anar a dormir 8h esmorzar, migdiada, 12h menjar, migdiada, 16h berenar, 20h sopar, Son) La situació de dormir ha de ser adaptada i adaptable a les necessitats de cada nen. Cal respectar el nombre d’hores de son q cada nen necessita i hem de respectar la manera de adormir-se’n.

LES PERSONES ADULTES I LA SATISFACCIÓ DE LES NECESSITATS DEL SON: Descansar i dormir necessitats q l’adult a ajudar a satisfer/  Dormir be es una cosa q s’aprèn. Moment d’anar a dormir es complex, i  hi ha intercanvis afectius molt intensos ( moments de tendresa i d’hostilitat) // Estimuls externs: Llum-foscor ; soroll-silenci; horari dels àpats ( està comprovat q cervell dels nens està preparat per anar a dormir entre 8 i 9 de la nit ) ; hàbits de son ( impliquen l’actitud de la família q ha de transmetre seguretat i conductes repetitives).

ALTERACIONS O TRASTORNS DE SON: Durant el 1er mig any les alteracions del son són molt freqüents (nens petits es desperten casa 2-3hores). A mesura q van creixent es van ajustant als seus ritmes i el son nocturn s’allarga. Trastorns: DISSÒMIES: alteracions q afecten la quantitat, qualitat i l’horari de son. En la infància la més freqüent és l’ insomni ( consisteix en dificultats per anar a dormir, o en despertars varies vegades i de forma habitual a la nit) Hi ha gran nombre de nens de – de 6 anys q presenten aquestes alteracions i el doctor estibi diu q son al voltant del 35%. L’insomni es pot relacionar amb: Pertorbacions orgàniques, dificultats a l’adquisició a l’hàbit de dormir , signe d’un conflicte emocional.   PARASÒMIES: són fenòmens anòmals q es produeixen al principi, durant el son o al moment de despertar-se i q alteren el son. No son perjudicials pels nens, no es queixa, però els pares si. Es dona entre 3 i 6 anys.  1) Sonambolisme: serie de conductes complexes q fan q l'infant s'aixequi del llit i camini, sense q en tingui coneixement. l'andemà no ho recorda. està profundament adormit i pot durar segons a 20 min. mentres desplaça té cara pàlida, mirada fixe i motricitat escassa, l'articulació es dolenta i no hi ha lògica. si ho tenen es pq un familiar ho té. sol manifestar-se quan esta cansada o pateix estres i desapareix a l'adolescència. 2) Malsons: el nen es desperta frequentment i té un record detallat del son i q li produeix por (crida). Normalment es repeteix. hem de trankilitzar dient q la situacio no existeix, q està a l'habitaciò... Molt relacionat amb el cansament mental i ansietat. Es prodeix durat son REM, cap al final de la nit. Quan es desperta pot explicar q li ha passat, entre 8 i 12 anys. 3)Terrors nocturns: durant el son lent, 1ª part de la nit amb ple son profund. Un despertament brusc amb crits de pànic i no respon si els intentes trankilitzar. Es incapaç de conectar amb realitat. Pot durar entre 2 i 10 min. i no ho recorden. Amb ledat tendeix a desapareixer, factors q imflueixen son familiars q nhan tingut, cansament fisic, medicaments (antidepresius). Desapareis a ladolescencia, quedar-se aprop nen. 4) Bruixisme: fer carrisquejar q es produeix a causa de l'acomulació de tensió a la zona de la mandibula. Relacionat amb estrés i factors genètics. 5) somnilòquia: consisteix a parlar, cridar, riure o plorar en somnis. + frequent es q diguin paraules seultes i no sentengui o frases curtes sense sentit 6) Jactatio capitis: hàbit motor q consisteix a moure ritmicament el cap sobre coixi. si es mante + de 4 anys no sera normal i pot atribuirse a manca afectiva materna, dificultats en l'adquisició de l'habit de dormir, etc.

 RONCS: nens roncadors 7-10%. Si els roncs son persistents, si ronca molt i obra molt la boca, això li pot ocasionar dificultats per respirar ,  i caldrà consultar el metge.

Entradas relacionadas: