Salvamiento

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,47 KB

 

Normativa especifica del T.S.Aqua son aquelles normes que institueixen la figura del tecnic en salvament aquatic, es a dir normes que estableixen la obligatorietat de la seva presencia en diferents ambits. Els sectors en els quals el socorrista apareix de forma mes destacada: piscines d'us public, platges i parcs aquatics.

Piscines d'us public: hi han  dos normes: normes sanitaries aplicades a les piscines d'us public; regulament especific del servei de salvament i socorrisme i la figura del tècnic. Decret 165-2000 modificar la regulacio que fa el primer sobre el servei de salvament i socorrisme ja q era insuficient estableix:

  • superior a 200 metres: han de disposar durant l'horari d bany, un servei de salvament i socorrisme d'acord amb el nombre de persones q es banyen o practiquen la natació.
  • Quan la lamina de aigua estigui entre 500 i 1000 m2: 2 socos ;
  • si te mes de 1000 sera fixat pel departament de sanitat
  • Els socorristes an de ser identificats facilment pels usuaris ;
  • les piscines amb un o mes vasos q tinguin una lamina igual o inferior als 200 metres no tnen obligacio de tnir sos tot i que an de tnir una persona encarregada de vigilancia.
  • Piscines amb menys de 200 metres hauran d tnir salvament i socorrisme quant estiguin ocupades per infants

Parcs aquatics: 1 sos=500m 2 sos= 500-1000 x 1000 mas=1 sos mas Piscina onda= 1 sos mas

Art1: condicions que ha de tnir el parc aquatic per la seva instalacio i funcionament

art2. parc aquatic es un recinte on l'objectiu principal es que la gent s'ho passi bé amb atraccions on la pressa de contacte es amb l'aigua.

art11. els parcs aquatics an de tnir un local, señalitzat per l'us medic, per dur a terme una urgencia.Ha de tnir les condicions sguents: 15 m2, rentamans, iluminacio, material medic,telefon amb informacio de urgencias,bombers,hospitals, el servei medic a de estar sota la responsabilitat d'un metge

Entradas relacionadas: