Sang 1(AC)

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,97 KB

 

SANG. Eritros oxigen alveol arteria tx capilar, anucleades discoide biconcava viscoelàstica, Hb i Fe. Plaquets equilibri hemostasia coagulació, anucleades, fragmentació citoplasma megacariòcit madur. Leucos defensa microorg fagocitosis immunitat, nucli 5 tps poli(N, EO, BAS), LIMF, MON. PREP. gota sang seca, 2min May-Grünwald i Giemsa 20min. NEUTRO 3-4 lobuls cromatina madura i condensada. granulacions puntiformes amb enzims, apendix nuclears baqueta cromosoma femení (recmpte sxe cromatinic), crossa 1-5% presegmntat. LIMFO, petit nucli rodo cromatina madura i condensada, cito poc abundant i no granul. MON, nucli gran reniforme crom no massa condendasa pentinat, granul petit. EOS nucli bilobul croma - condensada granul petits i ocres al·lergies i parasits BAS escas nucli segmentat molt granul negre, leucemia mieloide crònica. OBS sang directa venosa capilar sense anticoagulant. minim 100 leucos a 1000 augments am immersio abans poc augmnt. FORMA poiquilocitosi. esferocitosi perdua zona clara central, hereditari o adquirit. EH (minkowski) mbranopatia originada alteracio estructural prot mb eritrocítica. EA anemia hemolítica autoimmune, autoAc contra mb eritrocítica. nº esferocitocits EH<EA. dacriòcits llagrima zona clara central mielofibròsis primaria. el·liptòcits allargat ext rodo, en eliptosi H o arnemia ferropènica. drepanòcits falciforme no zona clara cent, raça negra hemoglobinopatia S (ac glutamic per valina en pos 6 de cadna beta). esquizòcits petits irreg espícules fragmentacio mecanica, microanginopatia tròmbica (purpura trombotica, trobocitopenica o moskowitz) o pacients ciclosporina A. dianòcits zc densa talassèmies (desequil proporcio cadenes Hb), hepatopaties croniques i hemoglobinopatia C. MIDA anisocitosi microcitosi talassemia anemia ferropenica (microperdues sang cronica Sdig) hipocromia. macrocitosi deficit factors maduratius (ac folic vitB12) anemia megaloblastica falta vitB12 i absencia factor intrinsec castle (cel parietal estomag) COLORpolicromàcia policromatofilia ribosomes dispersos ? = ? reticulocits sang anemia hemolítica. eritroblast madura a eritroblast ortocromatic explsa nucli extrusio es un eritro. INCLU reticulocits hematies joves gran quant ribosomes agregats en red o xarxa (subs reticulofilamentosa) quan tenyir colorant vital blau cresil brillant. puntejat basofil ribosomes agregats en anemies hemolítiques i saturnisme (plom). cossos de howell-jolly puntiformes color fost, uniques excentriques eritros, ruptures cromosomiques en mitosi ADN i + Feulgen, no melsa(esplenectomia) o no fx. anells de cabot filaments blau rosa circular infinit ruptura filaments fus acromàtic mitosi, anemia refractaria. hemoparàsit asexuat  plasmodium falciparum malaria paludisme. ? gammaglubulines piles monedes mieloma multiple.ALT MORF NEUT nucli hiposegmentacio+hipercondensacio cromatina hereditària (pelger-huet assimptomatica) o adquirida (pseudo pelger-huet sindromes mielodisplasiques i pancitopencia). hipersegmentació+?mida pleocariocit anemia carencial esp anemia megaloblastica. citoplasma desgranulat sindromes mielodisplasiques. citoplasm reforç granu toxic infeccions bacterianes agudes. basto auer granu lisosomica leucemia aguda mieloblastica. estelles multiples granu lisosomica alfabet xines leucemia aguda promielocítica. ALT MOF LIMF cromatina condensada grumolls leucemia limfatica cronica. nucli poc aparent leucemia prolimfocitica. nucli tallat (centrocits) limfoma folicular. contorn nucli plecs i arrugues cerebriforme limfoma de sézary. citoplasma extens basofil adaptat cels limfoides reactives (mononucleosis infecciosa). prolongacions velloses tricoleucemia. citoplasma vacuols greix leucemia aguda am cels de burkitt. monocitosi hemoperiferica leucemia mielomonocitica cronica alt morf mono (crossa, nucli segmentat). mieloma multiple sang periferica cel plasmatica. parasit dins leuco leishmania. ALT PLAQ sindromes mielodisplasiques hematopoiesi ineficaç quanti (pancitopenia) i quali (defectes morfo). dismorfia plaquetaria (anomal, hipogranu, desgranu, pseudo-nucli, vaucols). AUTO HEMATO hemograma forma. analisi quantitatiu. recompte absolut/unitat volum. analisi morfoligic microscopi frotis sang tincio. contadors auto exacte precis rapid totalment implantats reproductibilitat. aspiracio auto volum prefix + dilucio volum fix sali, distribucio per cameres o canals. 1.impedancia aliniades pasen orifici zona sensible impulsos electrics per u de tmps (nº particules, volum) volum exacte cel nativa referencia (us hematies, plaq, leucos, vol cel) 2.dispercio llum sensor, vaina am diluyent, feix directe recompte cel u per temps (nº part dispersio i volum difraccio) 3.combinacio impedancia+citoquimica+absorcio (us: diferenciar leucos i poblacions addicionals leucosatipics i cels immadures) 4. metodes fisics 5.citoquimics absorbancia tincio citoquimica intensitat rx 6.determinacio complementaria manual camara contaglobuls hematocrit centrifugacio morfologia am microscopi tincio frotis. PPI FX ordenades particules (- alt -particules) abscisses volum particules. pic corva projectat eix abscisses volum mig (VCM, VPM). amplitud base distribucio volum particules (IDE, IDP = anisocitosis). SERIE ROJA Eritros ? 4,5-6,0x10(12)/L ? 3,6-5,2x10(12)/L . Hb ? 130-170g/L ?120-155g/L. Hematocrit (volum masa eritrocitaria plasma centrifugacio 0,38L/L. VCM (hematocrit/recompte) 80-95fL. HCM (Hb/recompte) 27-32pL. CCMH (Hb/Hematocrit) 300-350g/L. Amplitd distribucio eritros (IDE) dispercio volum eritros 10-15,5%. RET 0,2-2,5%(18-75x10(9)/L). Det Hb Ractiu cianmetahb. Rx lisi eritros. Tecno fotocolorimetric. Det RET Reactiu retix. Rx rincio taronja tiazol. Tecno impedancia, fluorocitometria flux (cont ARN)

Entradas relacionadas: