Sang 2

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,93 KB

 

SANG2 Anisocitosi curva distribucio gaussiana IDE o RDW. SR no evoluciona paralelament. LEU recompte total/uvolum 4-10x10(9)/L FOR LEU (no pat) 5 poblacions % auto o morfo. Escaterograma o citograma (SB) volum tamany forma nucli reg citoplasma espessos = quantitat cels. SPLAQ recompte/uvolum 150-400x10(9)/L Plaquetocrit (PTC) curva dis vol plaquetes 0,12-0,38x10(-2)/L. Volum plaquetari mitja (VPM) promig volum plaqueta 7,2-11,1fL. IDP amplitut distribucio plaquetes 9-16fL Fonts error FPRE: identificació, anticoagulant o quantitat inadequada, aspiracio incorrecta, mala mescla d sang am anticoagulant, dilucions mostra. FA: enveliment, resistencia lisi, disproteinemias, alteracions lipidiques, mostres hemolitzades. FPOST: us inadequat d la infor emesa. CONTROL autocontrols recompte duplicat o 3 neteja entre mostres verificacio resultats am control conegut control extern. Cal valorar series per separat i conjuntament. Altres mètodes conservació anticoagulant i diluyet depend tecnica. Hematopoiesi ossos plans cel·lular mare pluripotencial proliferacio diferenciació i autorenovacio CFU-GEMM. T citoquimiques tinció cèl·lules porta diferenciar progenitots. Peroxidasa detecta elements granulopoyesis (exc mieloblast mes precoços) us: discriminacio blast mieloides i limfoides. Esferases. detecta cèl·lules monocitiques. us: diagnostic leucemies agudes monocitiques i mielomonicitiques. Tinció Perls. Existencia diposits de Fe sistema reticular o interior cèl·lules. Us: anemies. Tincio PAS. + en precurs eritroides patologics, blasts limfoides, lisozima, fosfatasa acida 8linia limfoT), betaglucoronidasa, etc T immunocitoquímiques mostres fresques o confelades fixades (cèl·lules en porta). deteccio i identificacio Ag celulars mitjançant Ac monoclonals o policlonals dirigits contra ells. AcAg es veu per rx enzimatica que fa color. simultani immuno i morfo. laboriosa. complementaria. Citometria fluxe. recent innovador, desenvolupament diagnostic clinic.. mostra am liquid isotonic. passem una a una per un laser focalitzat. senyals que es trnen impulsos electrics. 2 parametres. instrinsecs o fisics com tamany i complexitat. extrinsecs com unio a AcMo marcats am fluorocroms i contigut en ADN i ARN. Marctge cèl·lules presenten sup o int CD o Ag. Afegim AcMo i AgAc senyal detectada x detector fluorescencia. citograma 2 parametre fisics, 1 fisic i 1 fluor o 2 fluor. Mostres sang periferica, sang cordo umbilical, leucaferesis o deleccio de cèl·lules progenitores a partir de leucaferesi (transplant), transfusio, especimens procedents de teixit limfoide i no limfoide, fluids corporals. ANTICOAGULANT! (EDTA-K3!). enfermetats hematologiques –obtencio cèl·lules suspencio.-estudis seqüenqcials.-monomorfisme celular.app analisi cel·lular i particules, separacio fisica cèl·lules. deteccio i quantificacio d’Ag. caracteristicacio fenotipica i hematopoiesis normal. estudi de subpoblacions limfocitaries CD4, CD8, CD5. SIDA (Cd4) calor pronostic i diagnostic. Immunodeficiencies primaries. Monotoritzacio enfermetats autoimmunes. Seguiment de recuperacio dsp de TIMUS. Leucemies i limfomes. Citogenètica imprescindible. canvis cromosomics responsables transgormacio neoplasica. mutacions observades. impacte demostracio anomalies cromosomiques son indicador pronostic independent. certs cariotips estan associats a bon pronostic i altres a mal. mostres en tub amb heparina o medi cultiu (MAI EDTA!). convencional metafase barato baja sensibilitat. HIS inter i metafase mes sensible mes car.

Entradas relacionadas: