Sang

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 26,29 KB

 

Sang EL teixit líquid circula pels vasos sanguinis. Tenim 3 tipus: Artèries: son les k porten la sang oxigenada i els vasos sanguinis surten del cor al cos. Venes:fan k arribi la sang al cor y té una pobre quantitat d’oxigen. Capil·lars:Son les k tenen el diàmetre + petit on es produeixen l’intercanvi entre la sang i els teixits. Sistèmica:sang arterial color vermell intens per molt O2, sang venosa color vermell apagar per la manca O2. Pulmonar: Sang arterial color apagat, Sang venosa color vermell intens. Sang perifèrica:circula per el nostre cos (es el conjunt del pulmonar i sistèmica). Volèmia o volum sanguini:quantitat de sang k te un organismo i correspon el 8% del pes corporal. + o – 5L de sang (segon pesi edad de la persona). La sang esta formada per: forme i líquida. Fracció forme de la sang: Formada pels elements químics o cel· sanguinies- Els eritròctis (no tenen nucli per tant no es consideren cel·), leucòcits (sistema nucli) i plaquetes (tamp té nucli): La fracció forme la podem mesurar, Hematòcrit. Aquest hematòcrit suposa el 45% de tota la sang.// Els homes en general tenen una mica + k les dones.// EN la interfase podem observar una capa prima blanca k son els leuco-plaquetes. Per calcular l’hematòcrit es: el volum de litrocits respecte el volum total de la sang. Com calcular HCT? Macromètode:omplir fins el 100 i ficar en una centrifugadora per provocar una precipitació. Així podem observar l’HCT k te el pacient. Avant: lectura instantània. Des: quantitat de sang molt elevada. Micromètode:s’utilitza la sang mínima, com a mínim s’ha d’omplir una ¾ part.// Un cop omplert es tapona en un extrem i el posem a centrifugar (horitzontalment).// Mesurem amb un regle i fem el càlcul per saber l’HCT. Av: sang poca. Des: No es tan precisa. Si tenim un 45% HCT pot ser k estigui malalta o infectada. Si es troba exitat segur k està infectat.Eritròcit (glòbul vermell): No tenen nucli. Forma: disc bicòncau. Principalment estan ple d’HbHb: es la k s’encarrega k s’uneixi el O2 i es transporti per tot el cos.// Es de color vermell intens. Es formen a la medul·la òssia, situada a l’interior de l nostres ossos.// Surt de la medul·la òssia cap a la sang perifèrica.// Viu 120 dies en k serveixen per transportar O2 i es va fent vell amb el temps i deixa de ser flexible.// L’eritròcit té una capacitat de deformar-se per poder passar.// Quan passa 120 dies la destruïm xk no ens serveixen.// El lloc on es destrueixen es la melsa, s’elimina per fagocitosi.// Les cel· k fagociten son els monòcits i macròfags k es un leucòcit.// Els Leucòcits formen el sistema mononuclear fagocític (SMF).// Un adult sense melsa fa la fagocitosi en el fetge.// Nombre d’eritrocits k tindria una persona normalment. Adult sa= 4.500.000 – 6.000.000 per mm3 de sang. Leucòcits (glòbuls bancs): Depenen del seu nucli es classifica en 2 tipus: Mononuclears (nucli + o – rodo): monòcits i limfocits i polimorfonuclears (estat l’ovulat): Neutrò, eosino, basòfils.// Tots formen part del SI, per tant s’encarreguen defensar el cor.// Es formen en la medul·la òssia, passa a la sang perifèrica i depenent del leucòcits anirà als teixits, òrgans limfoides o es queden a la sang perifèrica.// La vida va de dies a anys. Tb son eliminats depenen d’on estan. Adult sa: 5.000 -  11.000/ mm3. Plaquetes Son fraccions cel·. Es formen en la m· o· pasan a sang perifèrica on fa la seva funció.// Es una mica de m plasmàtica amb citoplasma. NO tenen nucli. Funció: es el manteniment hemostàsia. Hemostàsia: es mantenir les mateixes condicions del nostre cos en grup sanguínia.// Les plaques provocant la coagulació de la  sang (perdem sang i formen un tap per evitar la pèrdua de sang, per mantenir la snag en el nostre cos).// Viuen dies i quan son velles son eliminats, son minúscules. Adult sa= 14.000 – 400.000 plaq/mm3.Plasma sanguini (55%): Es H2O el 90% amb substacias dissoltes.// Principalment hi ha prot 6-7 g/dl// Dif tipus de líquids, glúcids, hormones, vitamines gasos i deixalles del nostre organisme (ej: urea, creatinina k han de ser eliminades).// El color del plasma ha de ser transparent.// Aquet plasma s’obté quan nosaltres em agafat sang i es barreja amb anticoagulant. Plasma (amb anticoagulant). Es la mateixa k tenim en el nostre cos. Tindrem menys.// La sang total de la persona centrífuga i perd algun tipus de coagulant (sèrum).// El k li manca al sèrum es fibrinogen i els factors coagulació V i VIII.// Plasma = els k te la persona. Funció de la sang: Principal relacionar totes les cel” del nostre cos. Per transportar gasos, O2, cap a les cel· i CO2 des de les cel· cap el pulmó.// Té 2 funcions: la immunitat del nostre cos i el Sistema de complement (conjunt de prot k participen en el SI).// En superfície dels bacteris provocant porus i deixen passar H2O i es van destruint.// Funció hormonal:la sang s’encarrega de transportar les cel· dede les cel· k s’encarrega fins a la cel· k ha de rebre. Funció: excretora:transporta les deixalles el ronyo per eliminar-les. Funció nutrició:transportar nutrient de la nostre dieta a totes les cel·. F. Demostacia:trobem les gretes i factors de coagulació k fan. Regulació tèrmica:podem mantenir la nostre temp regulant l’intercanvi del nostre cos i el medi ambient.// Quan fa calor els vasos sanguinis es dilaten perk pasi la sang i treu la calor. (fred es contrau). Volum interticial:el volum k hi ha entre les cel· els teixits. Hem de mantenir el volum. Manteniment del pH: xk sigui const·. Propietats físico-químico de la sang. Velocitat de sedimentació globular (VSG) La velocitat en k precipita es la VSG. Mesurar: quants mm s’ha desplaçat la columna d’eritrocits per cada hora.Depèn de com caigui del potencial Z: les forces de rebuig dels eritròcits.// Prot· del plasma responsable del potencial Z, són:  l’albumina k incrementa pot Z i la globulines i fibrinogen k disminueixen.// Si incrementem el pot Z el VSG baixa. VSG normal: Home 0-13 mm/h, dona: 0-20 mm/h, Nens: 0-15 mm/h. Com es calcula? Agafar tub assaig, agitar, deixar reposar i es torna a repetir. (maquina).// Manual= omplir pipeta de sang de 10 ml reposar 1 hora. + efectiu però gastas + sang. Causes fisiològiques i patològiques: Si VSG augmenta:Fisio: embaràs ( per el fribinogen i globulines augmentan) i envelliment.// Pato: Infeccions, neoplàsies (tumors) inflamacions (disminueix algumina). I anèmia (menys eritròcits) cau + ràpid. Si VSG disminueix:pato: Alteracions forma d’eritròcits. Ej: esferocitosi (no es poden ajuntar bé).// Coagulació intravascular disseminada (gastan gran cuantitat de fribinogens). Causes d’error en VSG. Canvi en anticoagulant. Pipetes brutes (baja). Vibracions en con (augmenta). Inclinacions de pipeta (aug). Mostre vella (es esferocits per tant baja).  Sang coagulada (baja). Viscositat Es la resitencia k té un fluid per deformarse. La mesura 1,64- 1’84 mPa/s. Depèn del nombre de cel i de concentració de fibrinogen. Quan + cuantitat de l’element + viscosa es la sang. Si augmenta viscositat es manifesta per la manca d’O2 a nivell cerebral.// Si pot Z baixa els eritròcits hi ha + agregació + vsico. Osmolalitat: Es la forma d’expressar els productes dissolts en el plasma.// Si OSM augmenta l’H2O tendeix a entrar.// Si OSM baixa tendeix a sortir per concentrar a dins les partícules. Rang normal: 280 – 300 mOsm/ Kg. Intervenen per calcular: Urea, glucosa, Na, Cl, HCO3. Tenen les hormones reguladores per Os ADH. Aldosterona: reabsorbeix l’H2O i Na. Causas: Augmento OSM: Diabetis insípida: (no fabrica ADH), no controla eliminació H2O i perdem. Coma hiperosmolar: Té lloc a persones k tenen diabetis mollitus, puja per la glucosa. Deshidratació: causats per diarrea, vòmits i febre. Baixa OSM: Insuficienca renal (ronyon fallan) no produce urina acumula agua. Insuf cardíaca: el cor batega malamanet i sang arriba + lentament del ronyo.pH:Es el logaritme de concentració dels protons// ph de sang arterial 7,36- 7,44 i sang venosa (+ inferior) 7,32- 7,38.// El pH es import xk els enzims estan acostumats a treballar amb un pH determinat. Si el pH varia s’atura el metabolisme i varia.// Mantenir regulació de pH es fa amb sistemes tampons. El tampon hemoglobina: funciona bé en sistema del teixits, les cel· forma CO2 i fa k el pH baixi (acidificació). Causes pato k provocant el pH: Baixa el pH (acid): Cetoacidosi diabètica: No poden utilitzar glucosa i consumeixen greixos i es produeix cossos cetònics// Acidosi metabòlica: el nostre propi organisme es el responsable de l’acidificació. Ej: dejú prolongat, no ingerim glucosa.// Diarrea: tenim pèrdua de bicarbonat és de caràcter bàsica, si perdem molecula bàsica (acid). Augment pH (basic):vòmits: perdem HCl i perdem una subst de caràcter àcid i les subs bàsiques. Hiperaldosteronisme: molta quantitat d’aldosterona Métodes per l’estudi morfològiques de les cel·. Per poder observar al micro la sang s’ha d’extendre. (frotis). Manual: Dels 2 portas: depositem 1 gota de sang al porta es fica a 1 cm de l’extrem i amb 2n porta estendre a 45 graus.// En el frotis podem veure: Cap: Roulex (l’euco petits: neutró i limfo)  Cos: Catifa d’eritròcits (Distribució leucos homogenis). Cua: Desfilada; hi ha espais buits podem trobar barbes. (Monòcits i cel· gran) Automàtiques:tècnica 2 porta (=). Concèntrica: posen 1 gota i ho centrífuga ( no hi ha cap ni cos ni cua). Avant: sempre ho fa igual. Errors: Si fiquem <>+ força i surt + llarg i prim. >45Surt curt i gruixut.// En cas d’anèmia (poques cel), HCT <45% -="" força="" amb="" un="" angle="">45 graus.// 45%>En cas de leucèmia HCT >45% angle <45 graus.="">45>(primer es fa una proba per saber si el pacient te anèmia leucèmia o esta bé).Tincions Hematològiques. Processos k utilitzarem per tenyir i diferenciar els diferents elements sanguinis, es pot observar per microscopi.// Totes les tincions utilitzen una dissolució de metanol amb eosina i blau de metilè. Metanol: fixador químic de la sang. Eosina: colorant de tipus àcids, tenyeixen estructures acidòfiles (rosa). Blau de metilè: coloran pH bàsic (blau fosc).// Tb hi ha tincions k utilitzen els azurs (colorants k derivan del blau de metilè).// Les substancies aconsegueixo una amplia rama de color (panòptiques). Eritrocits: nomes té citoplasma, estructura acidòfila k es tenyeix a l’eosina (rosa). Plaquetes: est basòfiles, blau de metilè (fosc). Leucocits: 5 tipus, cito acidòfil (rosa), nucli basòfil (lila). Monocits: cito (blau gris) i nucli (lila). Neutrofils: nucli (lila) cito (rosa), granulacions (mitj tenyit amb eosina i blau grisos). Eosi: Nucli (lila), cito (rosa) amb granulacions (acidòfiles) tenyida ataronjat. Basofiles: nucli (lila), cito (rosa) amb granulacions basòfiles (blau fosc). Limfo nucli (lila) i cito petit i rosa. Nom de les tincions hematòcrits k s’utilitzen. Tinció de Giemsa, tinció de May-Grünuald, de pappegein, de wright: utilitzan una dissolució de eosina i blau de metilè.//  La pappegein: es la suma de la Giemsa i la May es la k tinció  té + dificultat de fer però la k te + cualitat de totes. (triga molt xk has de fer dos tincions).// La dif de les tincions nomes es el percentatge k porta cadascun. El panòptic ràpid:s’utilitza en urgències (1 min), però tè menys cualitat. Tincions defectuoses: Tincions fosques— (predomina el blau de metilè) Deixa un temps en contacte excessiu entre la tinció i el frotis. Rentar insuficient i no trèiem tot el colorant. T Clara— (predomina eosina). Poc temps amb colorant. Netejar massa o utilitzar aigu de l’aixeta rica en Cl. Aparició artefactes(puntets petits i foscos, el colorant k a precipitat). Preparació incorrecte, o estan molt de temps tancats.

Entradas relacionadas: