Sector terciari serveis de seguretat

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,16 KB

 

1.1 El Març legislatiu de la intervenció sociosanitària

1.1.1 Els pilarsde l'estat delbenestar a Espanya

Definició: Com estat del benestar entenem totes aquelles actuacions polítiques que van dirigides a millor vida de les persones mitjançcant la implicació per tota la pblació una sèrie de polítiques socials que procurin una qualitat de vida adecuada a tots els ciutadans.

A.Els 4 pilars bàsics d'aquest estat són:

- Sistema de pensions: Tothom que hagi cotitzat a la Seguretat social, té dret a cobrar una pensió quen es juvili

- Sistema sanitari: Tothom té dret a rebre assistència mèdica, independenment de la seva situació econòmica i de si esta afiliat ono a la seguretat social( persones estrangeres, sense papers etc).

- Sistema educatiu: Totes les persones tenen dret i el deure de rebre de forma gratuita educació fisn els 16 anys.

-Sistema per l'Autonomia i dependència: Garantaix el dret de els persones que no es poden valdre per si amteixes a ser  ateses per l'estat.

B. Les presentacions del sistema per l'Autonomia i la dependència:  tipus.

-Presentació de serveis:Prevenció de situacions de dependència, serveis d'ajudaa domicili i teleasistència, serveis de dia i de nit i serveis d'atecncióresidencial.

Entradas relacionadas: