Segle d'or de la literatura catalana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,96 KB

 

ROMANTICISME A Europa:
El moviment ROMàntic es caracteritza per:
El mal del segle, la importància del jo, la
cerca de l'evasió, el valor de la llibertat, la
recuperació del passat dels pobles i la
lluita pel seu alliberament.

LA RENAIXENÇA:
2ºmitat del s.XX, recuperació de la
literatura i la cultura catalana.
Inici 1833( Bonaventura Carles Aribau, La
pàtria al diari El Vapor).Aquest poema
conté un ideal ROMàntic i ideològic.

LA POESIA:
Jacint Verdaguer (1845-1902)
Poeta més important de la literatura
catalana dins la renaixença.
L'obra poètica de Verdaguer es classifica en
2blocs:
- La poesia lírica: Flors del Calvari(1896)
Expressa emossions.
- La poesia èpica: L'Atlàntida(1877) i
Canigó (1886). L'Atlàntida dividida en 10 cants i narra
l'enfonsament del continent, la recerca d'Hesperis per
hèrcules i el naixement d'ESP. Canigó dividit en 12 cants i 1
epíleg, narra èpicament els orígens llegendaris de Catalunya.
Són llegendes.

EL Realisme I EL Naturalisme A Europa:
El Realisme va créixer a Europa, a la primera meitat del s.XIX.
Els escriptors pretenen retratar la realitat, reflectir-a objectivament basant-se en una observació, que
els a permet fer descripcions acurades i exactes d'ambients i personatges.
El Realisme coincideix amb l'augment de la població urbana.
El gènere que s'adiu més és la novel.La:
- Narra esdeveniments contemporanis i versemblants.
- Descriu amb detall els personatges i tot allò que fan.
- Reflecteix una moral burgesa on preval l'individualisme i la competivitat. Els
personatges no tenen escrúpols per obtenir el prestigi i la fortuna.
-Predomina el narrador omniscient.
Principals autors: Stendhal, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Charles Dickens,
Lev Tolstoi i Fiodor Dostoievski.
Amb Émile Zola (1840-1902) el Realisme evolucionà, cap al Naturalisme.
El Naturalisme recull les misèries humanes i els instints més primaris, i ofereix la imatge
d'éssers marcats per la societat injusta en què viuen.

EL Realisme I EL Naturalisme A Catalunya:
Narcís Oller (1846-1930)
Novel.Lista català del s. XIX, i la seva obra s'inscriu més aviat dins el Naturalisme.
Té 3 etapes.
Novel.La més famosa: La febre d'or.


LA LITERATURA EUROPEA AL FINAL DEL Segle XIX:
Charles Baudelaire es presenta com a precursor del simbolisme introduint un nou concepte
de poesia, que es basa en l'ambivalència de les emocions i de la imaginació.
- El Parnassianisme: 1860 Leconte de Lise amb altres, creà l'Escola Parnassiana,
que tenia com ideal fer una poesia formalment impecable, impersonal, objectiva i descriptiva.
- El Simbolisme: moviment poètic que va sorgir a França (final 1870). No es basa en la descripció,
sinó a suggerir per mitjà de símbols. Anava contra el Naturalisme.
- El decadentisme: no és un moviment, sinó un component del simbolisme.
S'inicià a París (1880). Va tenir influència en la majoria de les arts plàstiques i en tots els gèneres literaris

Entradas relacionadas: