Segle d'or de la literatura catalana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,49 KB

 

mencança de mecenatge cultural, la desaparició de la cort reial l'absentisme de l'aristocracia que es va treslladar a castella i la poca capacitat econòmica de la burgesia van deixar el país sense els mitjans econòmics necessaris que haurien permès conolidar una cultura moderna. A causa d'aquesta situació l'activitat cultural catalana va ser escassa i en molts aspectes subsidiària de la castellana.

en el camp de la literatura els escriptors del reneixement recorren amb freqüència a un seguit de tòpics clàssics entre els quals destaquen el locus amoenus (descripció d'un paisatge idealitzat i eternament primaeral) el carpe diem(incitació a fruir del moment amb plenitud a causa de la fugacitat de la vida) i el beatus ille (elogi de la vida tranquil·la i retirada).

en la creació poètica s'imposen l'ègloga (expressió del sentiment Amorós en un Març idíl·lic) i l'elegia( cant malengiós o planyívol) gèneres procedents de la tradició llatina, principalment del poetes Horaci i Ovidi; l'ús del sonet, forma poètica introduïda`per Petraca. Entre els poetes més importants del Reneixement europeu, cal destacar l'espanyol Garcilaso de la Vega i el francès Pierre Ronsard.

de la creació en prosa convé destacar la vitalitat de la literatura d'idees en forma d'assaig( genere de nova creació) o de diàleg  ( gènere de tradució grega i llatina ) entre els pensadors mes importants cal destacar erasme de rotterdam, niccolò machiavelli. Thomas more, Joan Lluís vives i michel de montaigne.

- quin es el poeta catala més destacat del s.Xvi? Pere Serafí

-quin es l'objectiu principal del reneixement? Enllaçar l'antiguitat i modernitat

-quina obra va escriure cristofal depuig? Los col·loquis de la insigne ciutat de tortosa

-quines idees difusa despuig en la seva obra? Una defensa al patrimoni històric, cultural i natural de tortosa; en segon fa un al·legat a favor de Catalunya i de la llengua catalana i en tercer lloc critica castella i els seus historiadors pel fet que considerin que Espanya és només castella i els  seus historiadors pel fet que considerin que Espanya es només castella i que d'aquesta manera amaguin l'exsistencia i la historia de Catalunya.

-qui és l'autor de l'obra teatral la vestia? Joan ferrandis d'herèdia

el Barroc es el moviment que predomina a Europa sobretot a Espanya i a Anglaterra durant el segle XVII. Neix a finals del Segle XVI en un moment de crisi política i religiosa, economica i cultural. El Barroc representa la diversitat cultural i artística i per tant presentra trets particulars i diferenciats en cada país. Tanmateix a tot arreu. L'art i la literatura tendeixen a dissimular la duresa de la realitat embellint-la a través de l'artifici, l'ornomentació i el lluïment o be tendeixen a accentuar-ne els aspectes negatius per mitjà de la paròdia la caricatura i la sàtira corrosives que és una altra manera d'enfocar-se al pessimisme de la realitat

-quan es desenvolupa el moviment del romanticisme? Es desenvlupa en l'Edat Contemporània en els últims decennis del Segle XVII fins a mitjans del Segle XIX.

-digues una de les característiques de l'estetica romantica? La visió de la natura com una força misteriosa i omnipotent creadora de vida, consideraven la natura com un motor de vida com una ànima capaç de generar emocions i reflectir estats d'ànim, és a dir la natura entesa com la imatge del món espiritual.

-títol i autor del poeta que marca l'inici de la renaixença? L'oda a la pàtria de bonaventura aribau

-digues quins son els dos fets que es produeixen al 1833 i el 1877? 1833 data de publicació de loda a la pàtria i el meviment de recuperació literaria i lingüística i el 1877 quan àngel guimerà i jacint verdaguer van ser premiats als jocs florals i els cual s'abandona una època de decadència i s'obre el període contemporani de la literatura catalana.

Entradas relacionadas: