Semiconductors avantatges

Clasificado en Tecnología

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,04 KB

 
el transistor: format per la uníó de tres semiconductors.
transistors PNP, o NPN. Tres parts: emissor, base i col·lector.
el condensador: format per dos plaques metàl·liqües (armadures) entre si per un material aïllant (dielèctric). . Consisteix a emmagatzemar càrregues elèctriques i cedir-les quan calgui.
c: capacitat en farads. Q: càrrega en coulombs. V:tensió en volts. Mil·lifarad (mF): 1mF=10-6F. Microfarad ( F) = 10-6F. Picofarad (pF)=10-12.

Entradas relacionadas: